Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sekretariat


  § 21.

  Do  zadań Sekretariatu  należy   zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, w szczególności:

  1. Przyjmowanie, ewidencja i rozdział korespondencji wpływającej do Urzędu - zgodnie  z dekretacją Burmistrza

  2. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu.

  3. Nadzór nad używaniem i przechowywaniem pieczęci urzędowych.

  4. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

  6. Sprawowanie obsługi technicznej  posiedzeń organizowanych przez Burmistrza.

  7. Obsługa i dbałość o  właściwy stan urządzeń technicznych i komputerowych (znajdujących się w Sekretariacie).

  8. Prowadzenie innych centralnych rejestrów:

       - zaświadczeń

       - zleceń i zamówień składanych na zewnątrz

       - decyzji administracyjnych Burmistrza i  jego zarządzeń aktów prawnych wewnętrznego kierownictwa (zarządzenia wewnętrzne, okólniki, postanowienia)

       - udzielanych zamówień publicznych ( ewidencja centralna przetargów publicznych)

  9. Prowadzenie podręcznej biblioteki Urzędu (ewidencjonowanie literatury fachowej w księdze inwentarzowej, rozdysponowanie na poszczególne działy).

  10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Urzędu.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-26 (1759 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·