Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 91/2008 do Nr 101/2008
  listopad

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 91/2008  z 4 listopada 2008 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92/2008  z 4 listopada 2008 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93/2008  z 13 listopada 2008 roku
  w sprawie: 
   powołania komisji przetargowej>>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94/2008  z 14 listopada 2008 roku
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalnei lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95/2008  z  13 listopada 2008 roku
  w sprawie: 
   ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste>>>> 
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96/2008  z  14 listopada 2008 roku
  w sprawie: trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U.22005, Nr 249, poz.2104 ze zm.)
   >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97/2008  z  18 listopada 2008 roku
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień do kwoty 14.000 euro
   >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98/2008  z  18 listopada 2008 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych
   >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99/2008  z  25 listopada 2008 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych 
   >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100/2008  z  27 listopada 2008 roku
  w sprawie: 
   zbycia nieruchomości gminnych >>>> 

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101/2008  z 30 listopada 2008 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2008
   >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-12-29 (644 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·