Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXVI/161-168/2008
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 161 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie w sprawie budżetu gminy na 2009 rok >>>>
  Załącznik nr 1   >>>>
  Załącznik nr 1A >>>>
  Załącznik nr 2   >>>>
  Załącznik nr 2A >>>>
  Załącznik nr 2B >>>>
  Załącznik nr 3   >>>>
  Załącznik nr 4   >>>>
  Załącznik nr 5   >>>>
  Załącznik nr 6   >>>>
  Załącznik nr 6A >>>>
  Załącznik nr 6B >>>>
  Załącznik nr 7   >>>>
  Załącznik nr 7A >>>>
  Załącznik nr 8   >>>>
  Objaśnienie dochody >>>>
  Objaśnienie wydatki >>>>
  Uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 162 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia2008 r.
  w sprawie wystąpienia Gminy Polanica - Zdrój z Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 163 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008 >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 164 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w budżecie miasta >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 165 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 166 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 167 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych - na rok 2009. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVI/ 168 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.
  w sprawie ustalenia wartości punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-01-16 (851 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·