Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXVII/169-173/2009
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

  SESJA XXVII

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 169 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2009. 
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXI/150/2004 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica – Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 170 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznia 2009.
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkola publicznego.   >>>>

  Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-6/110/09 z dnia 10.02.2009 r

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 171 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia .13 stycznia 2009
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 172 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznie 2009w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 >>>>
  Uzasadnienie >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXVII/ 173 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 stycznie 2009
  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
   >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-01-20 (633 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·