Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - drugie półrocze 2008 roku


   02-07-2008 - Zamieszczono na stronie głównej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (Budowa chodnika przy ul. Bystrzyckiej i Rybnej >>>>
   09-07-2008 - Zamieszczono na stronie głównej INFORMACJĘ Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (ZB nr 50/2008) >>>>
   10-07-2008 - Zamieszczono w bloku prawo lokalne w dziale Protokoły z sesji R.M. protokóły z obrad Rady Miejskiej:
  Protokół Nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 maja 2008 r.
  Protokół Nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.
   10-07-2008 - W bloku Organy w dziale Uchwały zostały dodane uchwały nr XIX/136-139/08. >>>>
   10-07-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie przetargowe Burmistrza Miasta dot. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego – Kościuszki 7 w Polanicy-Zdroju” >>>>
   14-07-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - wymiana pokrycia dachowego - Kościuszki 7. >>>>
   10-07-2008 - Zmieniono wpis w dziale jednostki organizacyjne dot. osoby piastującej stanowisko dyr. Miejksiej Biblioteki Publicznej >>>>
   22-07-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - budowa drogi - łącznik w ul. Łąkowej. >>>>
   29-07-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Moje Boisko-Orlik 2012 >>>>
   29-07-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów ogłoszenie dot. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (łącznik w ul. Łąkowej) >>>>
   29-07-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji INFORMACJĘ Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (ZB nr 48) >>>>
   29-07-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (Budowa chodnika przy ul. Bystrzyckiej i Rybnej >>>>
   01-08-2008 - Zamieszczono na stronie głównej INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (zarz. BM 56/2008). >>>> 
   01-08-2008 - Zamieszczono na stronie głównej INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (zarz. BM 60/2008). >>>> 
   01-08-2008 - Zamieszczono na stronie głównej INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (zarz. BM 58/2008). >>>> 
   08-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji INFORMACJĘ Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój (ZB nr 50/2008) >>>>
   08-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania - wymiana pokrycia dachowego - Kościuszki 7. >>>>
   08-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań ogłoszenie o wyniku postępowania - budowa drogi - łącznik w ul. Łąkowej. >>>>
   21-08-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację o pomocy społecznej dla uczniów na rok szkolny 2008/2009. >>>>
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji I N F O R M A C J Ę Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim (Punkt Informacji Turystycznej) w Polanicy-Zdroju: Specjalista  do spraw Informacji Turystycznej  >>>>
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Informację o przerwie w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej. >>>> 
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (system monitorowania) + pytania. >>>> 
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (wymiana pokrycia dachowego-teatr). >>>> 
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (zarz. BM 56/2008). >>>> 
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (zarz. BM 60/2008). >>>> 
   21-08-2008 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji INFORMACJĘ BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ (zarz. BM 58/2008). >>>> 
  .   
   28-08-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - Moje boisko – ORLIK 2012 >>>>
   29-08-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta - zarządzenie nr 67/2008 >>>>
   04-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/2, 387/3, 145/17, 145/18, 145/20) >>>>
   09-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/4 387/5, 145/21 145/26, 145/27, 27/3) >>>>
   09-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/6, 145/33, 145/34) >>>>
   15-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej podziękowania od Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 1 >>>>
   16-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe (działki nr 145, 466/2, 48/2, 51/2) >>>>
   16-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe (działka nr 145/29)
   
  >>>>

   18-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 74-75/2008) >>>>
   25-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej >>>>
   30-09-2008 - Zamieszczono na stronie głównej Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa >>>>
   03-10-2008 - Zamieszczono na stronie głównej  informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 80/2008)>>>>
   27-10-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie - porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej >>>>
   06-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 83/2008)  >>>>
   06-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 88/2008) >>>>
   06-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 92/2008) >>>>
   06-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU  >>>>
   06-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o zamowieniu- sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego >>>> 
   07-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej  II ogłoszenie przetargowe (działki nr 145, 466/2, 48/2, 51/2)  >>>>
   07-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie przetargowe - dzierżawa (dz. nr 120)  >>>>
   13-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej  obwieszczenie - DERATYZACJA NA TERENIE GMINY POLANICA – ZDRÓJ  >>>>
   18-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 95/2008) >>>>
   21-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informacje o porządeku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej >>>>
   28-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informacje o Wyniku postępowania przetargowego (działka nr 145/27 i 27/3) >>>>
   28-11-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o wyniku postępowania - sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego  >>>>
   04-12-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie  zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa  >>>>
   05-12-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie porządeku obrad XXV sesji Rady Miejskiej >>>>
   19-12-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na 2009 r.
  >>>>
   24-12-2008 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie o porządeku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej >>>>
   29-12-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 102/2008) >>>>
   29-12-2008 - Zamieszczono na stronie głównej informację Burmistrza Miasta (zarz. nr105/2008) >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-03-03 (818 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·