Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2009 roku   06-01-2009 - Na stronie głównej zamieszczono  Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 107/2008) >>>>
   14-01-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 04-05/2009) >>>>
   16-01-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu- usługi (konserwacji i eksploatacji oświetlenia) >>>>
   20-01-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 06/2009) >>>>
   23-01-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 10/2009) >>>>
   27-01-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o Dowodach osobistych   >>>>
   27-01-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 107/2008) zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
  27-01-2009 -  Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 105/2008) zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
  27-01-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 102/2008) zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
  27-01-2009 - Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej został przeniesiony do archiwum informacji >>>>
  27-01-2009 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
   05-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego >>>>
   06-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono II ogłoszenie zamówieniu - usługi (konserwacji i eksploatacji oświetlenia) >>>>
   17-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o dostawie energii elektrycznej >>>>
   18-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 16/2009) >>>>
   18-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie przetargowe (działki nr 145, 466/2, 48/2, 51/2, 56/4, 160/5) >>>>
   18-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie  przetargowe (działki nr 387/2, 387/3, 145/17, 145/18, 145/20) >>>>
   18-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/4, 387/5, 145/21, 145/26, 145/29) >>>>
   18-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/6, 145/33, 145/34) >>>>
  18-02-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 10/2009) zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
  18-02-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 06/2009) zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
  18-02-2009 - Wynik postępowania przetargowego (konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego został przeniesiony do archiwum postępowań >>>>
  18-02-2009 - II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (konserwacji i eksploatacji oświetlenia) >>>>
  18-02-2009 - Ogłoszenie przetargowe - dzierżawa (dz. nr 120) zostało przeniesione do archiwum przetargów >>>>
  18-02-2009 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej został przeniesiony do archiwum informacji >>>>
   27-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 21/2009) >>>>
   27-02-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie- konkurs ofert na 2009 r. (HPV typu 6,11,16,18 ) >>>>
  02-03-2009 - W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zostały dodane Zarządzenia z miesiąca listopad 2008r. >>>>
   02-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o naborze - Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna >>>>
   02-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym - korekta
  >>>>
   03-03-2009 - W bloku Prawo Lokalne w dziale Zarządzenia Burmistrza zostały dodane Zarządzenia z miesiąca grudzień 2008r. >>>>
   03-03-2009 - Zamieszczono w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania-Burmistrz
  sprawozdanie z dzialności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 listopada 2008r. >>>>
   03-03-2009 - Zamieszczono w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania-Burmistrz
  sprawozdanie z dzialności Burmistrza MiastaPolanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 grudnia 2008r.  >>>>
   03-03-2009 - Zamieszczono w bloku ORGANY w dziale Sprawozdania-Burmistrz
  sprawozdanie z dzialności Burmistrza MiastaPolanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 stycznia 2009r.  >>>>
  03-03-2009 - Zamieszczono w bloku ORGANY w dziale Protokoły z sesji R. M.. protokoły 
  RM za 2008 rok >>>>
  03-03-2009 - W dziale Uchwały na podstronie Uchwały z 2009r. zostały zamieszczone uchwały z sesji XXVII Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  03-03-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 1/2009 do nr 13/2009  >>>>
  03-03-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 14/2009 do nr 21/2009  >>>>
  07-03-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 16/2009) została przeniesiona do archiwum informacji >>>>
  07-03-2009 -Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na 2009 r.  zostało przeniesione do archiwum ogłoszeń >>>>
  10-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o zapisach dzieci do przedszkola ( rok  szkolny 2009/2010 ) >>>>
  10-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej >>>>
  11-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie - rozbudowa strony polanica.pl
  >>>>
  11-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu multimedialnego
  >>>>
  11-03-2009 - Na stronie głównej Ogłoszenie w sprawie odpowiedzi na zapytania dot. zamówienia na dostawę energii  >>>>
  12-03-2009 - Na stronie głównej Ogłoszenie w sprawie odpowiedzi na zapytania dot. rozbudowy strony internetowej >>>> 
  18-03-2009 - Ogłoszenie w sprawie rozbudowy strony internetowej zostało przeniesione do archiwum przetargów >>>>
  18-03-2009 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu multimedialnego zostało przeniesione do archiwum przetargów >>>>
  18-03-2009 - Ogłoszenie w sprawie odpowiedzi na zapytania dot. rozbudowy strony internetowej zostało przeniesione do archiwum przetargów >>>>
  18-03-2009 - Informacja o wyniku naboru na stanowisko - ds Ochrony Środowiska i Gospodarki zostało zamieszczone na stronie głównej >>>>
  19-03-2009 - Ogłoszenie o naborze - Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna zostało przeniesione do archiwum ogłoszeń >>>>
  19-03-2009 -  Ogłoszenie - konkurs ofert na 2009 r. (HPV typu 6,11,16,18 ) zotało przeniesione do archiwum ogłoszeń >>>>
  24-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację o wyniku postępowania przetargowego  >>>>
  24-03-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 26/2009) >>>>
  01-04-2009 - W zakładce Prawo Lokalne zostały zamieszczone Zarządzenia Burmistrza za miesiąc marzec >>>>
  09-04-2009 - Ogłoszenie pt. II Zaproszenie - rozbudowa strony polanica.pl został przeniesiony do archiwum przetargów >>>>
  09-04-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 27/2009) >>>>
  10-04-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 32/2009) >>>>
  15-04-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 33-34/2009) >>>>
  15-04-2009 - W dziale Uchwały na podstronie Uchwały z 2009r. zostały zamieszczone uchwały z sesji XXIX Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  22-04-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informacje o porządku obrad sesji XXX Rady Miejskiej >>>>
  22-04-2009 - W zakładce Prawo Lokalne zostały zamieszczone Zarządzenia Burmistrza za miesiąc kwiecień >>>>
  23-04-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informacje o porządku obrad sesji XXXI Rady Miejskiej >>>>
  24-04-2009 - Informacja pt. Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej został przeniesiony do archiwum informacji  >>>>
  28-04-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009>>>>
  06-05-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 5 maja 2009 >>>>
  12-05-2009 - Ogłoszenie przetargowe (działki nr 145, 466/2, 48/2, 51/2, 56/4, 160/5) został przeniesiony do archiwum przetargów  >>>>
  12-05-2009 - Do archiwum informacji przeniesiono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 27/2009) >>>>
  12-05-2009 - Do archiwum informacji przeniesiono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 33-34/2009) >>>>
  12-05-2009 -  Informacja pt. Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej został przeniesiony do archiwum informacjij >>>>
  12-05-2009 - W dziale Uchwały na podstronie Uchwały z 2009r. zostały zamieszczone uchwały z sesji XXX Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  12-05-2009 - W dziale Uchwały na podstronie Uchwały z 2009r. zostały zamieszczone uchwały z sesji XXXI Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
  12-05-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 42/2009) >>>>
  12-05-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 47/2009) >>>>
  25-05-2009 - Ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/4, 387/5, 145/21, 145/26, 145/29) przeniesione do archiwum przetargów >>>>
  25-05-2009 - Ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/6, 145/33, 145/34) przeniesione do archiwum przetargów >>>>
  25-05-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 39/2009) przeniesone do archiwum informacji >>>>
  25-05-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 42/2009) przeniesone do archiwum informacji >>>>
  25-05-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 52/2009) >>>>
  25-05-2009 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 53/2009) >>>>
  03-06-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 47/2009) przeniesone do archiwum informacji >>>>
  07-06-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 47/2009) przeniesone do archiwum informacji >>>>
   09-06-2009 - Informacja Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
   09-06-2009 - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane zostało przeniesione do archiwum przetargów >>>>
   10-06-2009 - Zamieszczone zostały oświadczenia majątkowe za 2008r. >>>>
   10-06-2009 - Informacja  Zaproszenie - Przebudowa Parku Zdrojowego została przeniesiona do archiwum przetargów>>>>
   12-06-2009 - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr.66/67/2009 zostało przeniesione do archiwum informacji. >>>>
   15-06-2009 - Zamieszczony został Protokół XXVII z sesji Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju. >>>>
   15-06-2009 - Zamieszczony został Protokół XXVIII z sesji Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju. >>>>
   16-06-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 43/2009 do nr 59/2009  >>>>
   22-06-2009 - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr.53/2009 zostało przeniesione do archiwum informacji. >>>>
   22-06-2009 - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr.56/2009 zostało przeniesione do archiwum informacji. >>>>
   22-06-2009 - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr.57/2009 zostało przeniesione do archiwum informacji. >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-03-03 (972 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·