Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 29/2009 do Nr 42/2009
  Kwiecień


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 29/2009  z 7 kwietnia 2009 roku
  w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy 
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 30/2009  z  7 kwietnia 2009 roku
  w sprawie:  zbycia nieruchomości gminnych 
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/2009  z 8 kwietnia 2009 roku
  w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy 
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32/2009  z 8 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych
  do oddania w dzierżawę 
  >>>>

  załącznik nr1:
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33/2009  z 14 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność
  Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w
  użytkowanie wieczyste 
  >>>>

  załącznik nr1:
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34/2009  z 14 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych
  do oddania w dzierżawę na cele inwestycyjne, na czas oznaczony
  >>>>

  załącznik nr1:
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35/2009  z 14 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy
  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36/2009  z 16 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych
  do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony
  >>>>

  załącznik nr1:
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37/2009  z 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie
  wyznaczenia na obszarze miasta Polanica-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku. >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38/2009  z 27 kwietnia 2009 roku
  w sprawie:
  przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39/2009  z 28 kwietnia 2009 roku
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>> 
  załącznik nr 1 >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40/2009  z 28 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: 
  zbycia nieruchomości gminnych  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41/2009  z 29 kwietnia 2009 roku
  w sprawie: 
  ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42/2009  z 30 kwietnia 2009 roku
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony  >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-04-10 (665 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·