Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXIX/179-188/2009
  Rada Miejskiej w Polanicy-Zdrój

  SESJA XXIX

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 179 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego MPZP CENTRUM z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica-Zdrój”  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 180 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego MPZP CENTRUM
  >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 181 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polanica – Zdrój. >>>>
  Załącznik nr 1 Statut, Załącznik tekstowy nr 2  >>>>
  Załącznik tekstowy nr 1 >>>>
  Załącznik graficzny nr 1 >>>>
  Załącznik graficzny nr 2 >>>>
  Załącznik graficzny nr 3 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 182 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>
  Załącznik nr 3 >>>>
  Uzasadnienie >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 183 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. Rady Miejskiej
  w Polanicy – Zdroju w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
  Polanica-Zdrój na lata 2008-2015.
  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>


  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 184 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę
  Polanica - Zdrój oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
  i przedszkola publicznego.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 185 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania,
  warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu
  i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
  w gminnych jednostkach oświatowych.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 186 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/223/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
  na terenie Polanicy – Zdroju.
  >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 187 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu
  Przeciwdziałania Narkomanii i sprawozdania z realizacji Gminnego
  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
  rok 2008.
  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIX/ 188 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009. 
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej.  >>>>
  Załącznik nr 1 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-04-15 (823 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·