Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 43/2009 do Nr 59/2009
  maj

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43/2009  z 6 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44/2009  z 6 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  zbycia nieruchomości gminnych >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45/2009  z 7 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  zbycia nieruchomości gminnych  >>>>

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46/2009  z 14 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  powołania obwodowych komisji wyborczych  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47/2009
    z 11 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48/2009  z 12 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 49/2009  z 15 maja 2009 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 50/2009  z 15 maja 2009 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy 
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 51/2009  z 20 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy  >>>>

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 52/2009  z 21 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 53/2009  z 22 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 54/2009  z 25 maja 2009 roku
  w sprawie: odwołania ze składu Obwodowej Komisji wyborczej Nr 2 
  >>>>

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 55/2009  z 25 maja 2009 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy 
  >>>>

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 56/2009  z 25 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 57/2009  z 26 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cel inwestycyjne , na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 58/2009  z 27 maja 2009 roku
  w sprawie: 
  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009  >>>>
  załącznik nr 1 >>>>
  uzasadnienie >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 59/2009  z 29 maja 2009 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy 
  >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-06-16 (659 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·