Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 60/2009 do Nr 71/2009
  czerwiec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 60/2009  z 3 czerwca 2009 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej.
    >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61/2009  z 3 czerwca 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cel inwestycyjne , na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 62/2009  z 3 czerwca 2009 roku
  w sprawie: określenia warunkó zbycia nieruchomości w drodze przetargu
   >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63/2009
    z 4 czerwca 2009 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych 
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64/2009
    z 9 czerwca 2009 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnych do dzierżawy
   >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 65/2009
    z 9 czerwca 2009 roku
  w sprawie: zmiany zapisu w zarządzeniu Nr 94/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku i zarządzeniu Nr 43/2009 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkaniowe i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy 
  >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 66/2009
    z 12 czerwca 2009 roku
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę , na czas oznaczony do 3 lat , w trybie bezprzetargowym >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67/2009  z 12 czerwca 2009 roku
  w sprawie: 
  ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste >>>>
  załącznik nr 1 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68/2009  z 17 czerwca 2009 roku
  w sprawie: 
  powołania komisji przetargowej. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69/2009
    z 30 czerwca 2009 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2009
   >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70/2009
    z 30 czerwca 2009 roku
  w sprawie: 
  określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek budżetowych >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71/2009
    z 30 czerwca 2009 roku
  w sprawie: 
  ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego. >>>>
  załącznik - REGULAMIN WYNAGRADZANIA >>>>
  załącznik nr 1,2,3,4 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-07-27 (790 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·