Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Ochrona Środowiska
  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH >>>>
  Decyzje środowiskowe >>>>
  Karty informacyjne usług >>>>
  Informacje o środowisku i jego ochronie >>>>
  AZBEST >>>>
  Dofinansowanie budowy przydomowaych oczyszczalni ścieków >>>>
  Informacja dot. punktów zbioru zużytego sprzętu elektronicznego >>>>
  Informacja dot.  zbiórki przeterminowanych leków >>>>
  Dokumentowanie zdarzeń z udziałem gatunków chronionych >>>>
  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA >>>>
  Centrum Informacji Natura 2000 >>>>


  PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANY GOSPODARKI ODPADAMI:  


  UCHWAŁA Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 r.
  w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój za lata 2012-2015 >>>>   


  UCHWAŁA Nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 – AKTUALIZACJA.
  >>>> 
  Załącznik do uchwały nr XXV/139/2012 - Programu Ochrony Środowiska >>>>


  Podsumowanie do przyjętego „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY POLANICA-ZDRÓJ NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 – AKTUALIZACJA” >>>>


  UCHWAŁA Nr XXV/140 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 września 2012 r.
  w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanica-Zdrój za lata 2008-2011. >>>>
  Załącznik do uchwały nr XXV/140 /2012 Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska >>>>


  UCHWAŁA   Nr IX/ 45 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony środowiska.  >>>>
  Raport z wykonania programu ochrony środowiska gminy Polanica-Zdrój.


  UCHWAŁA   Nr VI/ 23 /2007 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Polanica-Zdrój. >>>>
  Załącznik do uchwały Nr VI/ 23 /2007 - sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 236 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie:  uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Polanica Zdrój. >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>> (1,4 MB)   


  U C H W A Ł A   Nr XXXII/ 237 /2005 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r.

  W sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku >>>>

  załącznik do powyższej uchwały >>>> (1,7 MB)
  rysunek nr 3.1 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 3.4 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 8.1 do powyższego załącznika >>>> (pdf)
  rysunek nr 8.2 do powyższego załącznika >>>> (doc)
  rysunek nr 8.5 do powyższego załącznika >>>> (doc)  


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-09-03 (7780 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·