Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian drugie półrocze 2009 roku   09-06-2009 - III Ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/6, 145/33, 145/34) zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  09-06-2009 -  III Ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/4, 387/5, 145/21, 145/26, 145/29) zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
   09-06-2009 - III Ogłoszenie przetargowe (działki nr 387/2, 387/3, 145/17, 145/18, 145/20) zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
   07-07-2009 Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane >>>>
   14-07-2009 Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę >>>>
  14-07-2009 - Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
   24-07-2009 Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę >>>>
  24-07-2009 - Ogłoszenie przetargowe - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
   27-07-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 60/2009 do nr 71/2009  >>>>
   29-07-2009 Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór nad robotami budowlanymi - PARK >>>>
  29-07-2009 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór nad robotami budowlanymi - PARK zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  30-07-2009 - Zamieszczone zostało Wykonanie budżetu gminy za II kwartał 2009 roku >>>>
  03-08-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 72/2009 do nr 79/2009  >>>>
  06-08-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 80/2009 oraz 82/2009) zostało przeniesione do archiwum informacji >>>>
  27-08-2009 - Zawiadomienie o XXXIV sesji RM zostało przeniesione do archiwum ogłoszeń. >>>>
  02-09-2009 - Informacja POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW  została przeniesiona do archiwum informacji >>>>
  04-09-2009 - Na stronie głównej zamieszczony został komunikat starosty kłodzkiego. >>>>
  07-09-2009 - Informacja Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę tablic informacyjnych została przeniesiona do archiwum przetargów. >>>>
  07-09-2009 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (PRZEBUDOWA PARKU ZDROJOWEGO zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  08-09-2009 - OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV/AGD zostało przeniesiona do archiwum przetargów. >>>>
  08-09-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 88/2009) została przeniesiona do archiwum informacji >>>>
  09-09-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 80/2009 do nr 88/2009  >>>>
  14-09-2009 - Informacja - Powiatowy Lekarz Weterynarii została przeniesiona do archiwum informacji. >>>>
  14-09-2009 - Ogłoszenie - konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  15-09-2009 - Zamieszczone zostały protokoły z sesji Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju od numeru XXX do XXXIII/2009. >>>>
  15-09-2009 - Zamieszczone zostały sprawozdania Burmistrza miasta od marca do maja 2009r. >>>> 
  15-09-2009 - Zamieszczone zostały sprawozdania Burmistrza miasta z sierpnia 2009r. >>>> 
  17-09-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 92/2009) została przeniesiona do archiwum informacji >>>>
  17-09-2009 - Ogłoszenie o dokonaniu zmiany w ogłoszeniu - Przebudowa Parku Zdrojowego zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  18-09-2009 - Informacja Burmistrza Miasta - wyniki postępowań przetargowych z sierpnia 2009 została przeniesiona do archiwum postępowań. >>>>
  18-09-2009 - Informacja Burmistrza Miasta - wynik postępowania przetargowego
   została przeniesiona do archiwum postępowań.
  >>>>
  25-09-2009 - Informacja - Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej została przeniesiona do archiwum informacji. >>>>
  29-09-2009 - Wynik postępowania - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowy został przeniesiony do archiwum postępowań. >>>>
  29-09-2009 - Wynik postępowania - Dostawa tablic informacyjnych  został przeniesiony do archiwum postępowań. >>>>
  07-10-2009 - Ogłoszenie w sprawie przedłużenia terminu składania ofert - Przebudowa Parku Zdrojowego zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  07-10-2009 - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 95/2009, 97/2009) została przeniesiona do archiwum informacji >>>>
  13-10-2009 - Ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przeprowadzenie szkoleń warsztatowych zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  13-10-2009 - Ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa materiałów promocyjnych zostało przeniesione do archiwum przetargów. >>>>
  16-10-2009 - Zamieszczone zostały uchwały z XXXV sesji RM. >>>>
  16-10-2009 - Zamieszczony został protokół z XXXIV sesji RM. >>>>
  21-10-2009 - Informacja Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej  została przeniesiona do archiwum informacji >>>>
  23-10-2009 - Wynik postępowania przetargowego - Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju został przeniesiony do archiwum postępowań. >>>>
  04-11-2009 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę centrali telefonicznej >>>>
  05-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie - spotkanie z mieszkańcami >>>>
  05-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 108/2009) >>>>
  06-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Zamieszczone zostały uchwały z XXXVI sesji RM. >>>>
  09-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - OBWIESZCZENIE >>>>
  09-11-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 89/2009 do nr 94/2009  >>>>
  13-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa tablic informacyjnych (Teatr) >>>>
  13-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracowników branży turystycznej >>>>
  16-11-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 95/2009 do nr 107/2009  >>>>
  18-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Wynik postępowania - Dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej... >>>>
  24-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej >>>>
  25-11-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 113/2009) >>>>
  01-12-2009  Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej >>>> 
  03-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 116/2009) >>>>
  07-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 119/2009) >>>>
  08-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” >>>>
  10-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Informacja dot łączności telefonicznej z Urzędem Miejskim w dniach 10-11.12.2009 >>>>
  15-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową >>>>
  15-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 121/2009) >>>>
  15-12-2009 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono wykaz zarządzeń Pana Burmistrza od nr 108/2009 do nr 116/2009  >>>>
  22-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdr >>>>
  22-12-2009 Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej >>>>
  22-12-2009  Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 123/2009, 124/2009) >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-11-10 (892 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·