Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian pierwsze półrocze 2010 roku

   07-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Otwarty konkurs ofert na 2010 r >>>>
   12-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU USUWANIA ŚNIEGU I LODU >>>>
   13-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -Publikacja artykułu sponsorowanego-Park >>>>
   13-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (Zarządzenie Nr 04/2010) >>>>
   14-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Studium wykonalności - scieżki >>>>
   20-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - Publikacja artykułu sponsorowanego >>>>
   25-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU >>>>
   26-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - Budowa ścieżek edukacji ekologicznej - studium wykonalności >>>>
   28-01-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór nad robotami budowlanymi - Teatr >>>>
   03-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono ws. budowy punktu przeładunkowego odpadów przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju >>>>
   04-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zbiórka przeterminowanych leków >>>>
   05-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ostrzeżenie - nadmierne obciążenie dachów sniegiem >>>>
   08-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zapytanie ofertowe na stacjonarne usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu >>>>
   11-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników >>>>
   12-02-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XL/221-229/2010  >>>>
   15-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - bieżąca konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia >>>>
   15-02-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 29.12.2009  >>>>
   15-02-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XXXVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2009 r.  >>>>
   19-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Otwarty konkurs ofert na 2010 r >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Publikacja artykułu sponsorowanego-Park >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (Zarządzenie Nr 04/2010) >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Studium wykonalności - scieżki >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - Publikacja artykułu sponsorowanego >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Budowa ścieżek edukacji ekologicznej - studium wykonalności >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - ostrzeżenie - nadmierne obciążenie dachów sniegiem >>>>
   19-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracowników branży turystycznej >>>>
   22-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE - II,V,IV przetarg nieogranoiczony na sprzedaż nieruchomości >>>>
   23-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o naborze - Specjalista do spraw Promocji i Informacji Turystycznej >>>>
   23-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych miast... >>>>
   23-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Teatr >>>>
   25-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (Zarządzenia Nr 12/2010, 14/2010) >>>>
   25-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. Wykonanie i dostawa materiałów ... >>>>
   25-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - konkurs ofert na 2010 r. (HPV typu 6,11,16,18) >>>>
   25-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Zbiórka przeterminowanych leków >>>>
   25-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej >>>>
   26-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - świadczenie usług telekomunikacyjnych-stacjonarne, internet >>>>
   26-02-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - "Przebudowa ulicy Spacerowej w Polanicy-Zdroju" >>>>
   26-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU USUWANIA ŚNIEGU I LODU >>>>
   26-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum - ws. budowy punktu przeładunkowego odpadów przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju >>>>
   26-02-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zapytanie ofertowe na stacjonarne usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu >>>>
   03-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej... >>>>
   09-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja o wyniku naboru na stanowisko -ds. Promocji i Informacji Turystycznej >>>>
   11-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono ATRAKCYJNA OFERTA GMINY POLANICA - ZDRÓJ >>>>
   11-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W BZP - TEATR >>>>
   11-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE - II,V,IV przetarg nieogranoiczony na sprzedaż nieruchomości >>>>
   11-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników >>>>
   11-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - bieżąca konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia >>>>
   11-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór nad robotami budowlanymi - Teatr >>>>
   11-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o naborze - Specjalista do spraw Promocji i Informacji Turystycznej >>>>
   11-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - świadczenie usług telekomunikacyjnych-stacjonarne, internet >>>>
   12-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE w sprawie 
  UM-UE-341/05/10 >>>>
   12-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Turystyka - to trzeba wykorzystać ! >>>>
   16-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zmiana Ogłoszenia >>>>
   16-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie >>>>
   23-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej >>>>
   23-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - "Przebudowa ulicy Spacerowej w Polanicy-Zdroju" >>>>
   23-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej... >>>>
   23-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (Zarządzenia Nr 12/2010, 14/2010) >>>>
   23-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie - konkurs ofert na 2010 r. (HPV typu 6,11,16,18) >>>>
   24-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 23/2010) >>>>
   25-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2010/2011 >>>>
   25-03-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono ZarządzeniaPana Burmistrza od nr 108/2009 do nr 116/2009  >>>>
   25-03-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 117/2009 do nr 124/2009  >>>>
   26-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczonoObwieszczenie - budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych >>>>
   26-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Konserwacja i utrzymanie zieleni >>>>
   26-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - TEATR >>>>
   26-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przet. - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg >>>>
   26-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia >>>>
   26-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - Przebudowa ulicy Spacerowej w Polanicy >>>>
   26-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zmiana Ogłoszenia >>>>
   26-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych miast... >>>>
   26-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. Wykonanie i dostawa materiałów ... >>>>
   26-03-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - OGŁOSZENIE w sprawie UM-UE-341/05/10 >>>>
   30-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. >>>>
   30-03-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 434/5, 205, 80/5, 80/6, 51/2 >>>>
   01-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej >>>>
   02-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 436, 416/7, 80/7, 80/8, 48/2, >>>> 
   06-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono II ogłoszenie przetagowe - Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej... >>>> 
   08-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/14, 80/15, 56/4, 145/20, 145/21 >>>> 
   08-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/9, 80/10, 80/12, 145/17, 145/18 >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Teatr >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdr >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W BZP - TEATR >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Konserwacja i utrzymanie zieleni >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - TEATR >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przet. - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - Przebudowa ulicy Spacerowej w Polanicy >>>>
   08-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. >>>>
   13-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/16, 80/17, 160/5, 145/29, 145/26 >>>> 
   13-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/18, 80/20, 7/5, 7/6, 145/34, 145/33 >>>> 
   13-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Unieważnienie II-go ogłoszenia przetagowego - Konserwacja i utrzymanie zieleni.. >>>> 
   14-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono III ogłoszenie przetagowe - Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej... >>>> 
   16-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Teatr Zdrojowy >>>> 
   19-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 26/2010) >>>>
   21-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie >>>>
   21-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 23/2010) >>>>
   21-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - II ogłoszenie przetagowe - Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej... >>>> 
   21-04-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Unieważnienie II-go ogłoszenia przetagowego - Konserwacja i utrzymanie zieleni.. >>>> 
   22-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej >>>> 
   27-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/24, 80/26, 97/4, 10, 7/9. >>>> 
   27-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/21, 80/22, 80/23, 7/7, 7/8. >>>> 
   28-04-2010 - Na stronie głównej zamieszczono INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - III ogł. przetargowe - Konserwacja zieleni >>>> 
   07-05-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 1/2010 do nr 8/2010  >>>>
   10-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 33/2010) >>>> 
   12-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza Miasta - wybory Prezydenta RP - obwody głosowania >>>>
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2010/2011 >>>>
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum - zamieszczonoObwieszczenie - budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych >>>>
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 434/5, 205, 80/5, 80/6, 51/2 >>>>
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - III ogłoszenie przetagowe - Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej... >>>> 
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Teatr Zdrojowy >>>> 
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 26/2010) >>>> 
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej >>>> 
   12-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - III ogł. przetargowe - Konserwacja zieleni >>>> 
   14-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 35/2010) >>>> 
   14-05-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 9/2010 do nr 16/2010  >>>>
   14-05-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLI/230-232/2010  >>>>
   17-05-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLII/233-238/2010  >>>>
   17-05-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLIII/239-241/2010  >>>>
   18-05-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2010 r.  >>>>
   18-05-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r.  >>>>
   18-05-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.  >>>>
   19-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OBWIESZCZENIE >>>> 
   20-05-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 17/2010 do nr 27/2010  >>>>
   20-05-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28.01.2010  >>>>
   20-05-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 25.02.2010  >>>>
   20-05-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 29.03.2010  >>>>
   20-05-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 29.04.2010  >>>>
   21-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono INFORMACJA – WYBORY - GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA >>>> 
   21-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wybory prezydenckie 2010 - dopisanie wyborcy do spisu, zaświadczenia >>>> 
   27-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej >>>> 
   31-05-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2009 rok >>>>
   31-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 436, 416/7, 80/7, 80/8, 48/2, >>>> 
   31-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/14, 80/15, 56/4, 145/20, 145/21 >>>> 
   31-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/9, 80/10, 80/12, 145/17, 145/18 >>>> 
   31-05-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 33/2010) >>>>
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2009 rok >>>> 
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej >>>> 
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum  - OBWIESZCZENIE >>>> 
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 35/2010) >>>> 
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/18, 80/20, 7/5, 7/6, 145/34, 145/33 >>>> 
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/16, 80/17, 160/5, 145/29, 145/26 >>>> 
   15-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja o wyniku naboru na stanowisko -ds. Promocji i Informacji Turystycznej >>>> 
   22-06-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLIV/242-243/2010  >>>>
   28-10-2010 - W dziale "Oświadcz. majątkowe" umieszczone zostały oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010 za rok 2009  >>>>
   24-06-2010 - Na stronie głównej zamieszczono ws. budowy lądowiska dla śmigłowców >>>> 
   25-06-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej >>>> 
   25-06-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 28/2010 do nr 31/2010  >>>>
   25-06-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 32/2010 do nr 38/2010  >>>>
   25-06-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 42/2010) >>>> 
   25-06-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr XLV/2010  >>>>
   30-06-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 39/2010 do nr 47/2010  >>>>
   30-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/24, 80/26, 97/4, 10, 7/9. >>>> 
   30-06-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/21, 80/22, 80/23, 7/7, 7/8. >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-11-10 (874 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·