Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XXXVII/213-217/2009

  SESJA XXXVII


  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 213 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXXI/192/09 Rady Miejskiej Polanicy – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 r. >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 214 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009 >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  załącznik nr 2 >>>>
  uzasadnienie >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 215 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 
  w sprawie dzierżawienia nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju przy al. Wojska Polskiego, działka nr 517/3 o pow. 3406 m2 obręb Centrum AM-7 z niedokończoną budowa basenu w trybie
  bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat, na cele inwestycyjne
   >>>>
   
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 216 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XXXVII/ 217 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 listopada 2009 
  w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zdroje, położonych na terenie gminy Polanica-Zdrój. >>>> 
  załącznik >>>>
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-12-10 (546 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·