Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLII/233-238/2010

  SESJA XLII


  UCHWAŁA  Nr XLII/ 233 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Prezesa 
  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o
  . >>>>
    
  Rozstrzygnięcie nadzorcze
  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wojewoda Dolnośląski -organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r. Nr XLII/233/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza Plebanka na działalność Prezesa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy - Zdroju Sp. z o.o. z powodu istotnego naruszenia art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). >>>>

  UCHWAŁA  Nr XLII/ 234 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLII/ 235 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>

  UCHWAŁA  Nr XLII/ 236 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLII/ 237 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2009. >>>> 
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA  Nr XLII/ 238 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/203/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2009 roku >>>> 
  uzasadnienie >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-05-17 (714 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·