Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLIII/239-241/2010

  SESJA XLIII


  UCHWAŁA  Nr XLIII / 239 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta >>>> 
  UCHWAŁA  Nr XLIII / 240 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >>>>  
  Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym  z dnia 14 maja 2011 r.  NK.II.MF.0911-15/10  stwierdził nieważność § 3 we fragmencie "w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz" UCHWAŁY NR XLIII/240/2010 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  UCHWAŁA  Nr XLIII / 241 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.
  w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność gminy Polanica-Zdrój z mocy ustawy >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-05-17 (677 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·