Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 48/2010 do 54/2010
  lipiec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48 /2010  z 1 lipca 2010 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 49 /2010  z 2 lipca 2010 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 50 /2010
    z 5 lipca 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 51 /2010  z 9 lipca 2010 roku
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 52 /2010
    z  02.08.2010 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej
   >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 53 /2010
    z 29 lipca 2010 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 
  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 54 /2010  z 30 lipca 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
  >>>> 
  załącznik nr 1  >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-09-07 (606 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·