Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLVI/249-253/2010
  sierpień
  SESJA XLVI


  UCHWAŁA Nr XLVI / 249 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  w sprawie określenia zasad  usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  >>>>   
  Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dn. 22.09.2010 r. NR NK.II.AL4.0911-28/10 stwierdził nieważność UCHWAŁY Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad  usytuowania na terenie Gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI / 250 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  w sprawie trybu prac nad projektrem uchwały budżetowej gminy Polanica-Zdrój  >>>>  

  UCHWAŁA Nr XLVI / 251 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.
  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Polanica - Zdrój za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVI / 252 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpni
  a 2010
   r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>>  

  UCHWAŁA Nr XLVI / 253 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010
   r.
  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju. >>>>
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-09-08 (697 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·