Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Projekty uchwał na sesję nr XLVII/2010
  wrzesień 2010
  Projekty uchwał na sesje nr XLVII 


  1) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca wrzesnia 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2010 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>> 
  2) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>>  
  3) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia N.M. Panny w Polanicy – Zdroju na dofinansowanie renowacji ławek w kościele parafialnym.  >>>> 
  4) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/250/2010 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Polanica – Zdrój>>>>  
  5) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji>>>>  
  6) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XL/225/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Polanica – Zdrój na lata 2008-2015>>>>  
  7) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA I  >>>>  
  8) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW I >>>>  
  9) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II >>>>  
  10) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA I >>>>   
  11) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II  >>>>  
  12) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III >>>>  
  13) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ I >>>>  
  14) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ II >>>>  
  15) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ III  >>>> 
  16) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ IV  >>>>    
  17) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I >>>>
  18) Projekt uchwały na sesje nr XLVII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM III >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-09-28 (712 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·