Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wybory samorządowe 2010
  21 listopad 2010
  • Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych  zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 roku >>>>

  • Informacja o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych  na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych >>>>

  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • Postanowienie Nr 6/10 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych >>>>

  • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu >>>>

  • Informacja o siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej >>>>

  • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 11 października 2010 r.- wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.>>>>

  • Postanowienie nr 18/10 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 19 października 2010 r. zmieniające Postanowienie nr 6/10 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania TKW. >>>>

  • II Informacja o siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej >>>>

  • Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z  dnia 29 października 2010 r.o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>> 

  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO we Wrocławiu z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Wałbrzychu z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Kłodzkiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POLANICY-ZDROJU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polanicy-Zdroju z dnia 4 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POLANICY-ZDROJU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. >>>>

  • Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych >>>>

  • Obwieszczenie POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KŁODZKU z dnia 12 listopada 2010 roku o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów w okręgu 5 na radnych, w wyborach do rady powiatu kłodzkiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku >>>>

  • WYNIKI głosowania na BURMISTRZA MIASTA oraz do RADY MIJESKIEJ - strona pkw.gov.pl oraz zestawienia (pdf) I tura BM, RM

  • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w dniu 5 grudnia 2010 r. >>>>

  • WYNIKI głosowania na BURMISTRZA MIASTA - głosowanie ponowne 05.12.2010 >>>>

   - pkw.gov.pl  W gazecie Euroregio Glacensis nr 47/668 z 24-30 listopada 2010 r. podano błędne wyniki głosowania na Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w dniu 21.11.2010 r. wskazując wyniki tylko z obwodu nr 1 jako wyniki z wszystkich trzech obwodów.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-09-29 (6155 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·