Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

  • Strona Główna
  • Poleć Ten Biuletyn
  • Powiadom Redaktora
  • Statystyki BIP
  • www.bip.gov.pl
  • www.polanica.pl

  • ORGANY

    Dane adresowe
    Rada Miejska
    Wykazy głosowań
    Przewodniczący Rady
    Komisje Rady Miejskiej 
    Burmistrz Miasta
    Organizacja Urzędu
    Jednostki organizacyjne
    Oświadczenia majątkowe
    Sprawozdania-Burmistrz
    Spr.Burmistrza dot.NGO
    Sprawozdania-Rada M.
    Spr. z konsultacji społ.
    Przyjm. Interesantów
    Interpelacje i odpowiedzi


    PRAWO LOKALNE

    GMINNE NIERUCHOMOŚCI

    Dokumenty i wnioski
    Wykazy nieruchomości
    Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
     - 2019
     - 2018
     - 2017
     - 2016
     - 2015
     - 2014
     - 2013
     - 2012
     - 2003-2011


    GKRPA / GZI
  • Alkoholizm, narkomania
  • Przemoc domowa

  • GOSPODARKA
  • Majątek Gminy
  • Budżet
  • Informator budżetowy
  • Stowarzy. członkowskie
  • Związki członkowskie
  • Spółki Prawa Handlow.
  • Oferty inwestycyjne
  • Wyniki postępowań
  • Archiwum przetargów
  • Archiwum ogłoszeń
  • Archiwum informacji

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan zamówień publicznych

    Ogłoszenia:
    do 30000 EURO 
     - rok 2019
     - rok 2018
     - rok 2017

    powyżej 30000 EURO 
     - rok 2019
     - rok 2018
     - rok 2017


    Ankieta
    Zapraszany do wypełnienia ankiety

    Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

    WYBORY

    E-URZĄD
    Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


    NSP - GUS

    WYSZUKIWARKA    Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


    Uchwały nr XLVIII/273-281/2010
    październik

     SESJA XLVIII


    UCHWAŁA Nr XLVIII / 273 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 274 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>>
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 275 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji – Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy – Zdroju >>>>
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 276 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku >>>>
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 277 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM II >>>>
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 278 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM IV >>>>  
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 279 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października2010 r.
    w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ V >>>> 
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 280 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ VI >>>>  
    UCHWAŁA Nr XLVIII / 281 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2010 r.
    w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM V >>>>
     

    Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Opublikowane: 2010-11-12 (706 odsłon)

    [ Wróć ]
    Content ©
     · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·