Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XLVII/254-272/2010
  wrzesień

   SESJA XLVII


  UCHWAŁA Nr XLVII / 254 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/228/2010 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 255 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 256 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia N.M. Panny w Polanicy-Zdroju zdroju na dofinansowanie renowacji ławek w kościele parafialnym >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 257 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/250/2010 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Polanica-Zdrój >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 258 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 259 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/255/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rady miejskiej w Polanicy - Zdroju w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Polanica – Zdrój na lata 2008-2015>>>> 
  Załącznik nr 1 >>>>
  Załącznik nr 2 >>>>

  UCHWAŁA Nr XLVII / 260 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie wyrażenia stanowiska wobec planowanego ograniczenia usług zdrowotnych dla powiatu kłodzkiego w zakresach realizowanych dotychczas przez SP ZOZ w Polanicy – Zdroju pod nazwą Specjalistyczne Centrum Medyczne >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 261 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA I >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 262 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW I >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 263 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 264 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA I >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 265 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 266 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III >>>>
  UCHWAŁA Nr XLVII / 267 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ I >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVII / 268 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ II >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVII / 269 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ III >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVII / 270 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ IV >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVII / 271 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM I >>>> 
  UCHWAŁA Nr XLVII / 272 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM III >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-11-12 (586 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·