Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Podatki i opłaty 2011 rok
     Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2011 r.:
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 1 do uchwały nr II/6/2010
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/258/2005,
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 3  do uchwały nr XXXVII/258/2005,
  - informacja w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 do uchwały nr II/7/2010,
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/258/2005,
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVII/258/2005, 
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 206 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>> 
  UCHWAŁA  Nr II/ 5 / 2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 grudnia 2010 
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości >>>> 

  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 207 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXXVI/ 208 /09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 27 października 2009 
  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>

  UCHWAŁA   Nr XXIII/ 152 /08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 października 2008 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  uzasadnienie >>>>

  UWAGA!
  W Uchwale Nr XXIII/152/2008 z dnia 28.10.2008r. w/s ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia - dokonano zmiany, tj. stwierdzono nieważność § 1 w części: " od osób dorosłych i 50% tej kwoty od dzieci i młodzieży do lat 16." /uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej/. Pozostałe zapisy uchwały - bez zmian.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-11-23 (1991 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·