Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na rok 2011

  Projekt budżetu na 2011 rok  >>>>  

  Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok >>>>  Uchwała Nr III/160/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 listopada 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica - Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011. >>>>

  Uchwała Nr III/159/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 listopada 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Polanica-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. >>>>

  Uchwała Nr III/158/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 listopada 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. >>>>


  Uchwała Nr III/46/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 lutego 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr IV/13/2011 z 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Polanica - Zdrój na rok 2011, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr V/23/2011 z 10 lutego 2011 r. >>>>

  Uchwała Nr III/47/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Nr IV/14/2011 z 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanica - Zdrój oraz w uchwale budżetowej gminy Polanica - Zdrój na rok 2011 Nr IV/13/2011 z 31 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr V/23/2011 z 10 lutego 2011 r. >>>>


  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok >>>>

  Uchwała Nr III/54/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Polanica-Zdrój. >>>>

  UCHWAŁA Nr IV/ 13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica – Zdrój na rok 2011.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr IV / 14 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011
   r.
  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój.  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/I /2010  z  31 marca 2011 roku
  w sprawie: z
  miany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój 
  >>>> 
  UCHWAŁA Nr V/ 23 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 lutego
   2011
   r.
  w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 >>>>   
  UCHWAŁA Nr VII / 28 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój na lata 2011-2020  >>>>   
  załącznik nr 1 >>>>
  Projekt uchwały na sesje nr IV Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca stycznia 2011 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica – Zdrój na rok 2011.  >>>>
  UCHWAŁA Nr V/ 23 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 10 lutego 2011 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011 >>>>
  UCHWAŁA Nr VII / 29 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011  >>>>   
  załącznik nr 1 
  >>>> 
  załącznik nr 2 
  >>>> 
  załącznik nr 3 
  >>>> 
  uzasadnienie 
  >>>>
  Projekt uchwały na sesje nr VIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca kwietnia 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.  >>>>
  UCHWAŁA Nr VIII / 36 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011  >>>>
  UCHWAŁA Nr IX / 40 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 maja 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>>
  UCHWAŁA Nr X / 42 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za rok 2010.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr X / 44 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-12-06 (1474 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·