Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  AZBEST
  informacje dotyczące azbestu     • Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (aktualne) >>>>

  • Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, archiwalne, do dnia 10.02.2017 >>>>

  • Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, archiwalne do dnia 17.05.2016 >>>>

  • Informacje dla użytkowników wyrobów zawierających azbest >>>>

  • Szkodliwość azbestu >>>>

  • Programy i poradniki >>>>

  • Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl


  UCHWAŁA Nr XLIV/259/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r.
  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2013-2032” >>>>  
  Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych wykonujących zadanie związane z usuwaniem azbestu. >>>> (/nie obowiązuje/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zlikwidowany z dniem 01.01.2010 r. na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmienie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) ) 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-01-07 (1303 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·