Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Składy komisji Rady Miejskiej 2010-2014
  Ogłosznia o posiedzeniach Komisji stałych Rady Miejskiej >>>>


  Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju:

  Komisja Rewizyjna:
  1. Mateusz Jellin - Przewodniczący Komisji
  2. Robert Serafin
  3. Grzegorz Orłowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji

  Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
  (zmiana nazwy Komisji wprowadzona Uchwałą Nr XXXIX/234/2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju; weszła w życie 14.07.2013) Poprzednio: Komisja Budżetu i Integracji Europejskiej)
  Bachry Jolanta
  Bilan Zbigniew - Z-ca Przewodniczącej Komisji
  Klimowicz Jan
  Orłowski Grzegorz
  Ptaszek Magdalena - Przewodnicząca Komisji
  Puchniak Zbigniew
  Biskupski Tadeusz

  Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
  (zmiana nazwy Komisji wprowadzona Uchwałą Nr XXXIX/234/2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy-Zdroju; weszła w życie 14.07.2013. Poprzednio: Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki)
  Bachry Jolanta
  Bilan Zbigniew
  Cieciuch Maciej
  Jellin Mateusz
  Klimowicz Jan
  Orłowski Grzegorz
  Ptaszek Magdalena
  Puchniak Zbigniew
  Rudnicki Janusz
  Runiewicz – Wac Marlena - Przewodnicząca Komisji
  Serafin Robert
  Stępek Anna - Z-ca Przewodniczącej Komisji

  Komisja Uzdrowiskowa, Ekologii i Opieki Społecznej:
  Cieciuch Maciej - Przewodniczący Komisji
  Paluszek Stanisław
  Rudnicki Janusz
  Runiewicz – Wac Marlena
  Stępek Anna
  Winiarz Mariusz - Z-ca Przewodniczącego Komisji - wykreslnony ze składu osobowego UCHWAŁĄ Nr L/310/2014

  Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:
  Biskupski Tadeusz
  - Z-ca Przewodniczącego Komisji do 24 kwietnia 2014 r
  Biskupski Tadeusz - Przewodniczący Komisji od 24 kwietnia 2014

  Cieciuch Maciej
  Paluszek Stanisław
  Ptaszek Magdalena
  Rudnicki Janusz
  Runiewicz – Wac Marlena
  Stępek Anna
  Winiarz Mariusz - Przewodniczący Komisji - wykreslnony ze składu osobowego UCHWAŁĄ Nr L/310/2014

  Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego w składzie:
  Bachry Jolanta - Przewodnicząca Komisji

  Bilan Zbigniew
  Biskupski Tadeusz
  Jellin Mateusz
  Klimowicz Jan - Z-ca Przewodniczącej Komisji
  Paluszek Stanisław
  Serafin Robert
  Winiarz Mariusz - wykreslnony ze składu osobowego UCHWAŁĄ Nr L/310/2014


  UCHWAŁĄ Nr L/310/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/ 4 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji >>>> , wprowadzono następujące zmiany:

  1. Wykreśla się Radnego Mariusza Winiarza ze składu osobowego


  1) Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej;


  2) Komisji Bezpieczeństwa Publicznego;


  3) Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego.


  2. Wybrano na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Tadeusza Biskupskiego.


  3. W konsekwencji wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, wprowadza się następującą zmianę w § 2 pkt.4, który otrzymuje brzmienie:


  „4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego


  Tadeusz Biskupski”
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-01-07 (2783 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·