Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rada Miejska 2010-2014
  Rada Miejska w Polanicy – Zdroju

  Kadencja 2010- 2014 skład osobowy:  1. Bachry Jolanta

  2. Bilan Zbigniew

  3. Biskupski Tadeusz

  4. Cieciuch Maciej

  5. Jellin Mateusz

  6. Klimowicz Jan

  7. Orłowski Grzegorz

  8. Paluszek Stanisław

  9. Ptaszek Magdalena

  10. Puchniak Zbigniew

  11. Rudnicki Janusz

  12. Runiewicz – Wac Marlena

  13. Serafin Robert

  14. Stępek Anna

  15. Winiarz Mariusz - złożył rezygnację z mandatu Radnego


  Pan Mariusz Tadeusz Winiarz pismem z dnia 31.03.2014 r. złożył rezygnację z mandatu Radnego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. Rada Miejska w Polanicy-Zdroju w dniu 24.04.2014 r.podjęła Uchwałę L/309/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju. Link do w/w/ uchwały: >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-01-28 (3078 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·