Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr IV/13-22/2011

  SESJA IV


  UCHWAŁA Nr IV/ 13/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica – Zdrój na rok 2011.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr IV / 14 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr IV / 15 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok  >>>>  
  UCHWAŁA Nr IV / 16 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. >>>> 
  UCHWAŁA Nr IV / 17 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Polanica-Zdrój na lata 2011-2014. >>>>   
  UCHWAŁA Nr IV / 18 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  >>>> 
  WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI rozstrzygnieciem nadzorczym z dnia dnia 23 lutego 2011 r. Nr NK-N.4131.34.2011.AZ5 stwierdził nieważność pkt 12 rozdziału 6 załącznika nr 1 do uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. >>>>  
  UCHWAŁA Nr IV / 19 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Polanicy–Zdroju” o nr ewidencyjnym  POKL.09.01.02-020262/10, współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr IV / 20 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr IV / 21 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej  >>>>    
  UCHWAŁA Nr IV / 22 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej.  >>>>    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-02-08 (805 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·