Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr VII/26-34/2011
  marzec
  SESJA VII


  UCHWAŁA Nr VII / 26 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w  2010 r>>>>   
  UCHWAŁA Nr VII / 27 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na rok 2011  >>>>   
  UCHWAŁA Nr VII / 28 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój na lata 2011-2020  >>>>   
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA Nr VII / 29 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011  >>>>   
  załącznik nr 1 >>>> 
  załącznik nr 2 >>>> 
  załącznik nr 3 >>>> 
  uzasadnienie >>>>
  UCHWAŁA Nr VII / 30 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31.05.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Polanica-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  >>>>  
  uzasadnienie >>>> 
  UCHWAŁA Nr VII / 31 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.  >>>>    
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA Nr VII / 32 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010.   >>>>    
  załącznik nr 1 >>>>
  UCHWAŁA Nr VII / 33 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu i trybu jej działania.  >>>>    
  UCHWAŁA Nr VII / 34 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.
  w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XV/105/08 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW – PÓŁNOC.  >>>>   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-04-11 (713 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·