Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 90/2010 do nr 105/2010
  listopad
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 90/2010  z 2 listopada 2010 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej
   >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 91 /2010
   
  z 2 listopada 2010 roku
  w sprawie: zwrotu udzielonej bonifikaty >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92 /2010  z 3 listopada 2010 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93 /2010
   
  z 4 listopada 2010 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94 /2010 
  z 8 listopada 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat , w trybiebezprzetargowym >>>> 
  Załącznik nr 1 >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95 /2010
   
  z 8 listopada 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym >>>> 
   Załącznik nr 1 >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96 /2010 
  z 9 listopada 2010 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97 /2010
   
  z 9 listopada 2010 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98 /2010 
  z 16 listopada 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99 /2010
   
  z 16 listopada 2010 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100 /2010 
  z 18 listopada 2010 roku
  w sprawie: w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101 /2010  z 19 listopada 2010 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102 /2010  z 23 listopada 2010 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103 /2010  z 30 listopada  2010 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104 /2010  z 29 listopada 2010 roku
  w sprawie:  rezygnacji z pierwokupu  >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105/2010
  z 30 listopada 2010 roku
  w sprawie:  w sprawie trybu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej, o której mowa w art.68ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm . ) . >>>>   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-05-16 (554 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·