Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 106/2010 do nr 114/2010
  grudzień
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 106 /2010  z 1 grudnia 2010 roku
  w sprawie: powołania lidera gminnego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Polanica-Zdrój
   >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107 /2010
   
  z 6 grudnia 2010 roku
  w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Narodowym SpisiePowszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108 /2010  z 14 grudnia 2010 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 109 /2010
   
  z 21 grudnia 2010 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110 /2010 
  z 21 grudnia 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących   własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 111 /2010
   
  z 28 grudnia 2010 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu  nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania  w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat , w trybie bezprzetargowym >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 112 /2010 
  z 22 grudnia 2010 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 113 /2010
   
  z 31 grudnia 2010 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 114 /2010 
  z 31 grudnia 2010 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 >>>>   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-05-17 (602 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·