Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2011 do nr 14/2011
  styczeń
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 1/2011  z 1 stycznia 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 2 /2011
   
  z 10 stycznia 2011 roku
  w sprawie: powołania członka Gminnego Biura Spisowego w Narodowym Spisie powszechnym ludności i Mieszkań w 2011 roku  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3 /2011  z 13 stycznia 2011 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości opłaty z tytułu dzierżawienia, najmu garażu >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 4 /2011
   
  z 12 stycznia 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 5 /2011 
  z 14 stycznia 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 6 /2011
   
  z 17 stycznia 2011 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 7 /2011 
  z 20 stycznia 2011 roku
  w sprawie:ogłoszenia wykazu  nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania  w dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat , w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8 /2011
   
  z 20 stycznia 2011 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 9 /2011 
  z 20 stycznia 2011 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10 /2011
   
  z 24 stycznia 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 11 /2011 
  z 25 stycznia 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat , w trybie bezprzetargowym >>>>    
  Załącznik nr 1 >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12 /2011  z 25 stycznia 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących   własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 13 /2011  z 25 stycznia 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14 /2011  z 26 stycznia 2011 roku
  w sprawie: ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2011  >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-05-17 (619 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·