Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 21/2011 do nr 34/2011
  marzec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 21/2011  z 2 marca 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących   własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie,  w trybie bezprzetargowym
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 22 /2011
   
  z 2 marca 2011 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 23 /2011  z 10 marca 2011 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój. >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 24 /2011
   
  z 14 marca 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 25 /2011 
  z 15 marca 2011 roku
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2011 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 26 /2011
   
  z 15 marca 2011 roku
  w sprawie: określenia założeń oraz powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 27 /2011 
  z 16 marca 2011 roku
  w sprawie: zmiany wcześniejszego zarządzania >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 28 /2011
   
  z 21 marca 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 10 lat, w trybie bezprzetargowym >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 29 /2011 
  z 23 marca 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 30 /2011
   
  z 24 marca 2011 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31 /2011 
  z 31 marca 2011 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>>      
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/I /2011  z 31 marca 2011 roku
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>>    
   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32 /2011  z 1 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: uruchomienia gminnych programów zdrowotnych na rok 2011 >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33 /2011 
  z 31 marca 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym >>>>      
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34 /2011  z 30 marca 2011 roku
  w sprawie: pwołania komisji przetargowej >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-05-18 (611 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·