Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 35/2011 do nr 48/2011
  kwiecień
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35 /2011  z 4 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36 /2011
   
  z 4 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37 /2011  z 4 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38 /2011
   
  z 5 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39 /2011 
  z 4 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu  nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40 /2011
   
  z 6 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu wynagradzania >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41 /2011 
  z 7 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42 /2011
   
  z 13 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>>  
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43 /2011 
  z 30 marca 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44 /2011
   
  z 13 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45 /2011 
  z 14 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych  >>>>        
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46 /2010  z 15 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47 /2011  z 20 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48 /2011  z 21 kwietnia 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-05-19 (591 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·