Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian drugie półrocze 2010 roku

    01-07-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o naborze - stanowisko do spraw unijnych >>>>
   05-07-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej >>>> 
   05-07-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Obwieszczenie Burmistrza Miasta - wybory Prezydenta RP - obwody głosowania >>>>
   05-07-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - INFORMACJA – WYBORY - GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA >>>> 
   05-07-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Wybory prezydenckie 2010 - dopisanie wyborcy do spisu, zaświadczenia >>>> 
    07-07-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację na temat ukąszenia przez żmiję >>>>
    13-07-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLV/244-248/2010  >>>>
   19-07-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 42/2010) >>>> 
   21-07-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ostrzeżenie - UWAGA NIEBEZPIECZNA ROŚLINA !!! >>>>
    21-07-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację o wyniku naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. unijnych >>>>
    06-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozebranie konstrukcji basenu na terenie dz. nr 517/3  (AM-7) obr.Centrum;  ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdroju. >>>>
    06-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe na Wykonanie remontu budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 1c w Polanicy-Zdroju >>>>
    09-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 54/2010) >>>>
    10-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - dz. nr 434/5, 434/14, 205, 80/5, 80/6, 51/2 >>>>
    11-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - tłumaczenia >>>>
    11-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie ulotek >>>>
    12-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/21, 80/22, 80/23, 80/7, 80/8, 48/2 >>>>
    12-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 56/2010) >>>>
    12-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - ciastka >>>>
    12-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - samochód Ratowniczo - Gaśniczy  >>>>
   12-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ATRAKCYJNA OFERTA GMINY POLANICA - ZDRÓJ >>>>
    13-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - tłumaczenia  >>>>
   13-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o naborze - stanowisko do spraw unijnych >>>>
    16-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - wykonanie ulotek  >>>>
    16-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie pluszowego Niedźwiadka  >>>>
    16-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - banery  >>>>
    16-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - plakaty  >>>>
    17-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 58/2010)  >>>>
    17-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - rozbiórka basenu  >>>>
    18-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - ciastka  >>>>
    20-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 60/2010)  >>>>
    20-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej – remont cmentarza  >>>>
    20-08-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono sprostowanie do Protokółu Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2009 r.  >>>>
    20-08-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010 r.  >>>>
    24-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - banery  >>>>
    24-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - plakaty  >>>>
    24-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/9, 80/10, 80/12, 145/17, 145/18  >>>>
    24-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/14, 80/15, 145/20, 145/21 >>>>
    24-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/17, 80/24, 145/29, 145/26  >>>>
    24-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/18, 80/20, 80/26, 145/34, 145/33  >>>>
   24-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - tłumaczenia >>>>
   24-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie ulotek >>>>
   24-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - ciastka >>>>
   24-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie pluszowego Niedźwiadka  >>>>
   24-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - plakaty  >>>>
   24-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 54/2010) >>>>
    25-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - kupony promocyjne  >>>>
   25-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie - przetarg nieograniczony - samochód Ratowniczo - Gaśniczy  >>>>
   25-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum - ws. budowy lądowiska dla śmigłowców >>>> 
   25-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - tłumaczenia  >>>>
   25-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - wykonanie ulotek  >>>>
   25-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - ciastka  >>>>
   25-08-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - banery  >>>>
    26-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - "Wykonanie remontu budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 1c w Polanicy-Zdroju". >>>>
    27-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej  >>>>
    30-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono KONKURS  >>>>
    30-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono  Wynik postępowania przetargowego - kupony promocyjne >>>>
    31-08-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe-remont nawierzchni ul. Matuszewskiego, ul. Wyspiańskiego  >>>>
    01-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pieczątki  >>>>
    01-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - "POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW (2010/2011)"  >>>>
    02-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów  >>>>
   02-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 56/2010) >>>>
   02-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - plakaty  >>>>
   02-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - kupony promocyjne  >>>>
   02-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej  >>>>
    03-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację - jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących  >>>>
    03-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - rozbiórka konstrukcji basenu  >>>>
   03-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ - rozbiórka basenu  >>>>
   03-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej – remont cmentarza  >>>>
    06-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - samochód Ratowniczo–Gaśniczy GBA  >>>>
    06-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia oraz SIWZ - Audyty zewnętrzne  >>>>
    07-09-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 48/2010 do nr 54/2010  >>>>
    07-09-2010 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 55/2010 do nr 65/2010  >>>>
    08-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - ozdobne pieczątki  >>>>
    08-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 67/2010)  >>>>
    08-09-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLVI/249-253/2010  >>>>
    08-09-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 31.05.2010  >>>>
    08-09-2010 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30.06.2010  >>>>
    08-09-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.  >>>>
    08-09-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.  >>>>
    08-09-2010 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2010 r.  >>>>
   08-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 58/2010)  >>>>
   08-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - kupony promocyjne >>>>
    10-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  >>>>
    10-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - remont budynku - Dąbrowskiego 1c  >>>>
   10-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 60/2010)  >>>>
   10-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie - "Wykonanie remontu budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 1c w Polanicy-Zdroju". >>>>
   10-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń
  KONKURS  >>>>
   10-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pieczątki  >>>>
   10-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - rozbiórka konstrukcji basenu  >>>>
    14-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - kształtowanie terenów zielonych  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - dz. nr 434/5, 434/14, 205, 80/5, 80/6, 51/2 >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe-remont nawierzchni ul. Matuszewskiego, ul. Wyspiańskiego  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Ogłoszenie - "POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW (2010/2011)"  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszenia oraz SIWZ - Audyty zewnętrzne  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - samochód Ratowniczo–Gaśniczy GBA  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - ozdobne pieczątki  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - remont budynku - Dąbrowskiego 1c  >>>>
   20-09-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Turystyka - to trzeba wykorzystać ! >>>>
    22-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono II ogłoszenie przetargowe - remont nawierzchni ul. Matuszewskiego, Wyspiańskiego  >>>>
    24-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza Miasta - wybory samorządowe - miejsca do plakatowania  >>>>
    24-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej  >>>>
    28-09-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr XLVII/2010 >>>>
    30-09-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - Audyty  >>>>
    04-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów   >>>>
    04-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 76/2010)  >>>>
   05-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/21, 80/22, 80/23, 80/7, 80/8, 48/2 >>>>
   05-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/9, 80/10, 80/12, 145/17, 145/18  >>>>
   05-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację - jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących  >>>>
   05-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 67/2010)  >>>>
   05-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  >>>>
   05-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - kształtowanie terenów zielonych  >>>>
    06-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 78/2010)  >>>>
    07-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - "ZBIÓRKA RTV/AGD"   >>>>
    07-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - remont gminnego lokalu (Dąbrowskiego nr 1E)  >>>>
   07-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - II ogłoszenie przetargowe - remont nawierzchni ul. Matuszewskiego, Wyspiańskiego  >>>>
   07-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej  >>>>
   07-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - Audyty  >>>>
    15-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 81/2010)  >>>>
    19-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono I przetarg nieograniczony - dziłki nr 434/16, 434/24, 434/17, 434/25, 434/18,...  >>>>
    21-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 84/2010)  >>>>
    25-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - uniewżnienie (Dąbrowskiego nr 1E)  >>>>
    27-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono II Ogłoszenie przetargowe - remont gminnego lokalu (Dąbrowskiego nr 1E)  >>>>
    27-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej  >>>>
    29-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postepowania przetargowego - przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów  >>>>
    29-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej  >>>>
    29-10-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 88/2010)  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację o wyniku naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. unijnych >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/14, 80/15, 145/20, 145/21 >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/17, 80/24, 145/29, 145/26  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE przetargowe - dz. nr 80/18, 80/20, 80/26, 145/34, 145/33  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów   >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 76/2010)  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 78/2010)  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - "ZBIÓRKA RTV/AGD"   >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - remont gminnego lokalu (Dąbrowskiego nr 1E)  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - uniewżnienie (Dąbrowskiego nr 1E)  >>>>
   29-10-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej  >>>>
    02-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wyniki otwartego naboru partnerów - Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy  >>>>
    03-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska  >>>>
    05-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI NA TERENIE GMINY POLANICA-ZDRÓJ  >>>>
    10-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - lodowisko  >>>>
    10-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 94-95/2010)  >>>>
    10-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenia przetargowe - dz. nr 10, 97/4, 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 160/5, 56/4  >>>>
    12-11-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLVII/254-272/2010 >>>>
    12-11-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLVIII/273-281/2010 >>>>
    17-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 98/2010)  >>>>
    17-11-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr XLIX/282-283/2010 >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 81/2010)  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 84/2010)  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - II Ogłoszenie przetargowe - remont gminnego lokalu (Dąbrowskiego nr 1E)  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postepowania przetargowego - przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 88/2010)  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wyniki otwartego naboru partnerów - Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - dostawa sezonowego, przenośnego lodowiska  >>>>
   23-11-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - lodowisko  >>>>
    26-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - remont lokalu przy ul.Dąbrowskiego nr 1E  >>>>
    28-10-2010 - W dziale "Oświadcz. majątkowe" umieszczone zostały oświadczenia majątkowe złożone na koniec kadencji 2006-2010  >>>>
    29-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej (kadencja 2010-2014)  >>>>
    30-11-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Zapytanie ofertowe - dostawa, wdrożenie serwera oraz oprogramowania  >>>>
    06-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postepowania przetargowego - sprzedaż nieruchomości  >>>>
    07-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej  >>>>
    09-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - prowadzenie lodowiska w Polanicy-Zdroju  >>>>
    10-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych  >>>>
    16-12-2010 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr II/2010  >>>>


   17-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono - Wynik zapytania ofertowego (serwer, Radix) >>>>

   22-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja >>>>

   23-12-2010 - Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Obwieszczenie Burmistrza Miasta - wybory samorządowe - miejsca do plakatowania  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - I przetarg nieograniczony - dziłki nr 434/16, 434/24, 434/17, 434/25, 434/18,...  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI NA TERENIE GMINY POLANICA-ZDRÓJ  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 94-95/2010)  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenia przetargowe - dz. nr 10, 97/4, 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 160/5, 56/4  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 98/2010)  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - remont lokalu przy ul.Dąbrowskiego nr 1E  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej (kadencja 2010-2014)  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zapytanie ofertowe - dostawa, wdrożenie serwera oraz oprogramowania  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postepowania przetargowego - sprzedaż nieruchomości  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie - prowadzenie lodowiska w Polanicy-Zdroju  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych  >>>>

   23-12-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik zapytania ofertowego (serwer, Radix)
   
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-06-01 (863 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·