Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr X/42-48/2011
  Czerwiec
  SESJA X


  UCHWAŁA Nr X / 42 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za rok 2010.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr X / 43 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica – Zdrój  >>>>  

  UCHWAŁA Nr X / 44 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>>
  UCHWAŁA Nr X / 45 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkolen podstawowej prowadzonych przez Gminę Polanica - Zdrój. >>>> 

  UCHWAŁA Nr X / 46 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju. >>>>
  UCHWAŁA Nr X / 47 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego w Polanicy - Zdroju. >>>> 

  UCHWAŁA Nr X / 48 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r.
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-07-18 (722 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·