Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian pierwsze półrocze 2011 roku

    04-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - wykonanie projektów (ujęcia wody, wodociągi)  >>>>
    05-01-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr III/8-12/2010  >>>>
    05-01-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.  >>>>
    05-01-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2010 r.  >>>>
    05-01-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r.  >>>>
    05-01-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr XLIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 4 listopada 2010 r.  >>>>
    07-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Przypomnienie o obowiązku sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest  >>>>
    07-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej  >>>>
    11-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - wykonanie mapy miasta  >>>>
    11-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - wytyczenie oraz oznakowanie szlaków  >>>>
   11-01-2010 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej >>>>
    12-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o naborze-stanowisko ds.Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych  >>>>
    12-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 110-111/2010)  >>>>
    12-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyniki postępowań przetargowych - sprzedaż nieruchomości  >>>>
    14-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego  >>>>
    14-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica  >>>>
    14-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenia o posiedzeniach 3 Komisji Rady Miejskiej  >>>>
    21-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiadomienie o wyborze oferty - wytyczenia oraz oznakowania szlaku i trasy  >>>>
    21-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowania i oraz wykonania obrazkowej mapy Polanicy  >>>>
    21-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - zmiana treści (obsługa prawna Gminy)  >>>>
    24-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu komisji edukacji, kultury i turystyki  >>>>
    25-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego  >>>>
    25-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej  >>>>
    27-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację o wyniku naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Architektury  >>>>
    27-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego  >>>>
    27-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników ...  >>>>
    28-01-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr IV/2011   >>>>
    31-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 7/2011, 11/2011, 12/2011)  >>>>
    31-01-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenia przetargowe - sprzedaż nieruchomości gminnych  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - wykonanie mapy miasta  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - wytyczenie oraz oznakowanie szlaków  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o naborze-stanowisko ds.Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 110-111/2010)  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wyniki postępowań przetargowych - sprzedaż nieruchomości  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenia o posiedzeniach 3 Komisji Rady Miejskiej  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Zawiadomienie o wyborze oferty - opracowania i oraz wykonania obrazkowej mapy Polanicy  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Zawiadomienie o wyborze oferty - wytyczenia oraz oznakowania szlaku i trasy  >>>>
   31-01-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego  >>>>
    04-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiad. o unieważnieniu przetargu - wykonanie projektów (ujęcia wody, wodocągi)  >>>>
    04-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - obsługa prawna Gminy  >>>>
    04-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono II Ogłoszenie przetargowe - kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica  >>>>
    07-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej  >>>>
    08-02-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr IV/13-22/2010  >>>>
    08-02-2011 - W dziale "Oświadcz. majątkowe" umieszczone zostały oświadczenia majątkowe złożone na początek kadencji 2010-2014  >>>>
    11-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono II PRZETARG NIEOGRANICZONY - wykonanie projektów (ujęcia wody, wodociągi)  >>>>
    15-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (luty)  >>>>
    16-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Prze.(luty)  >>>>
    16-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (luty)  >>>>
    17-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego - obsługa prawna Gminy  >>>>
    21-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono III Ogłoszenie przetargowe - kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica  >>>>
    21-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 17/2011)  >>>>
    21-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 19/2011)  >>>>
    21-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa tablic pamiątkowych...  >>>>
    22-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Otwarty konkurs ofert na 2011 rok  >>>>
    23-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników  >>>>
    23-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyjaśnienia do ptrzteargu uzdatniania i dezynfekcji wody na ujęciach wody  >>>>
    25-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej  >>>>
    25-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono WYJAŚNIENIA do SIWZ”-Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój  >>>>
    25-02-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyjaśnienia do przetargu uzdatniania i dezynfekcja wody na terenie miasta  >>>>
    01-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  >>>>
    01-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Prze.(marzec)  >>>>
    02-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (marzec)   >>>>
    04-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej  >>>>
    04-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu komisji bezpieczeństwa publicznego (marzec)  >>>>
    04-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono WYJAŚNIENIA do SIWZ”-Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój 2  >>>>
    07-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - Dostawa tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Poprawa...  >>>>
    07-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2011/2012  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (luty)  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Prze.(luty)  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (luty)  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego - obsługa prawna Gminy  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 17/2011)  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Zawiad. o unieważnieniu przetargu - wykonanie projektów (ujęcia wody, wodocągi)  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 7/2011, 11/2011, 12/2011)  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów -  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników  >>>>
   07-03-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego  >>>>
    08-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 21/2011)  >>>>
    09-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa tablicy inf. - pam.  >>>>
    11-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru Polanica Zdrój  >>>>
    11-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny MPZP  >>>>
    14-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zarządzenie Nr 23/2011  >>>>
    14-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - uzdatniania i dezynfekcja wody  >>>>
    16-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2011 r.  >>>>
    17-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - dostawa tablicy infor. - pam.  >>>>
    17-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono I ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 444, 446/4, 446/6)  >>>>
    21-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011  >>>>
    22-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  >>>>
    22-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Kompleksowa Obsługa Prawna  >>>>
    23-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE - treść oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicze  >>>>
    24-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz RTV/AGD  >>>>
    25-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej  >>>>
    28-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania - wykonanie kompleksowej dokumentacji bud.  >>>>
    31-03-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zdrojowej  >>>>
    01-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Otwarty konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r.  >>>>
    05-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie panoram miejskich  >>>>
    05-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 28/2011, 33/2011, 36/2011)  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 21/2011)  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa tablicy inf. - pam.  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - Dostawa tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Poprawa...  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2011 r.  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu komisji bezpieczeństwa publicznego (marzec)  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - dostawa tablicy infor. - pam.  >>>>
   05-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej  >>>>
    06-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przetargu pn: Przebudowa ul. Lipowej dz. 89 , Obr. Centrum w Polanicy  >>>>
    11-04-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr V/23/2011  >>>>
    11-04-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr VI/24-25/2010   >>>>
    11-04-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr VII/26-34/2011   >>>>
    12-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono OGŁOSZENIE - treść oferty organizacji pozarządowej (Amazonki)  >>>>
    12-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (kwiecień)  >>>>
    14-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o ponownym wyborze Wykonawcy  >>>>
    19-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przetargu p.n. Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Polanica-Zdrój  >>>>
    20-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik postępowania przetargowego - panoramy miejskiej  >>>>
    20-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (kwiecień)   >>>>
    20-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (kwiecień)  >>>>
    20-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Kompleksowa Obsługa Prawna  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - uzdatniania i dezynfekcja wody  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (kwiecień)  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OGŁOSZENIE - treść oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicze  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Otwarty konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w 2011 r.  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OGŁOSZENIE - treść oferty organizacji pozarządowej (Amazonki)  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (marzec)   >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Prze.(marzec)  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - INFORMACJĘ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Wyjaśnienia do przetargu uzdatniania i dezynfekcja wody na terenie miasta  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - WYJAŚNIENIA do SIWZ”-Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Wyjaśnienia do ptrzteargu uzdatniania i dezynfekcji wody na ujęciach wody  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Otwarty konkurs ofert na 2011 rok  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa tablic pamiątkowych...  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 19/2011)  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - III Ogłoszenie przetargowe - kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - II PRZETARG NIEOGRANICZONY - wykonanie projektów (ujęcia wody, wodociągi)  >>>>
   20-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - obsługa prawna Gminy  >>>>
    22-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono V,VI Ogłoszenie przetargowe (dz. nr. 97/4, 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 160/5, 56/4)  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - WYJAŚNIENIA do SIWZ”-Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój 2  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - obsługa prawna Gminy  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenia przetargowe - sprzedaż nieruchomości gminnych  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz RTV/AGD  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - zmiana treści (obsługa prawna Gminy)  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania - wykonanie kompleksowej dokumentacji bud.  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe - wykonanie projektów (ujęcia wody, wodociągi)  >>>>
   22-04-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zdrojowej  >>>>
    27-05-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr VIII/2011   >>>>
    27-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty p.n.Przebudowa ul. Lipowej  >>>>
    29-04-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację o "WYKONAWCY-wyjaśnienia do przetargu p.n. Obsługa Bankowa"  >>>>
    05-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (maj)  >>>>
    09-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego(maj)  >>>>
    10-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację dot. przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy  >>>>
    10-05-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr VIII/35-37/2011   >>>>


    11-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (maj)  >>>>

    11-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wynik przetargów - działki nr 444, 446/4 i 446/6  >>>>

    12-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Dot. Przetargu Nieograniczonego na Obsługę Bankową  >>>>

    12-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 66/2010 do nr 77/2010  >>>>

    12-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Obłsuga Bankowa  >>>>

    13-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 78/2010 do nr 89/2010  >>>>

    16-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 90/2010 do nr 105/2010  >>>>

    17-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 106/2010 do nr 114/2010  >>>>

    17-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (Maj)  >>>>

    17-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 1/2011 do nr 14/2011  >>>>

    18-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 15/2011 do nr 20/2011  >>>>

    18-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 21/2011 do nr 34/2011  >>>>

    19-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 35/2011 do nr 48/2011  >>>>

    19-05-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Pana Burmistrza od nr 49/2011 do nr 60/2011  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie panoram miejskich  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wynik postępowania przetargowego - panoramy miejskiej  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - I ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 444, 446/4, 446/6)  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 28/2011, 33/2011, 36/2011)  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o przetargu pn: Przebudowa ul. Lipowej dz. 89 , Obr. Centrum w Polanicy  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (kwiecień)   >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty p.n.Przebudowa ul. Lipowej  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogółoszeń - Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej  >>>>

   20-05-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (kwiecień)  >>>>

    23-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracj

   23-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (maj) >>>>

    23-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przes. (maj)  >>>>

    26-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 54/2011)  >>>>

    26-05-2011 - W dziale "Oświadcz. majątkowe" umieszczone zostały oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku za rok 2010  >>>>

    27-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej  >>>>

    27-05-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr IX/2011   >>>>

    30-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Przetarg p.n. Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Polanica Zdrój  >>>>

    30-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o przetargu p.n.Konserwacja i utrzymanie zieleni Gmina Polanica Zdrój  >>>>

    31-05-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2010 rok  >>>>

    02-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono II, I ogłoszenie przetargowe (dz. nr. 444, 446/4, 446/6, 135/28, 135/29)  >>>>

    02-06-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30.09.2010  >>>>

    02-06-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 31.01.2011  >>>>

    02-06-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28.02.2011  >>>>

    02-06-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30.03.2011  >>>>

    02-06-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28.04.2011  >>>>

    02-06-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 31.05.2011  >>>>

    02-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa 199 litrów ON  >>>>

    10-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju  >>>>

    10-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju  >>>>

    10-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyniki przetargów - nieruchomości (dz. nr 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5,160/5, 56/4)  >>>>

    13-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju   >>>>

    13-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Przypomnienie NSP 2011  >>>>

    13-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację - wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego(maj)  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (maj)  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Informację o "WYKONAWCY-wyjaśnienia do przetargu p.n. Obsługa Bankowa"  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - V,VI Ogłoszenie przetargowe (dz. nr. 97/4, 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 160/5, 56/4)  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o przetargu p.n. Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Polanica-Zdrój  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o ponownym wyborze Wykonawcy  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Informację dot. przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Wynik przetargów - działki nr 444, 446/4 i 446/6  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Informację Dot. Przetargu Nieograniczonego na Obsługę Bankową  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Obłsuga Bankowa  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (Maj)  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację o wyniku naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Architektury  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (maj) >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przes. (maj)  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej  >>>>

   13-06-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Przetarg p.n. Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Polanica Zdrój  >>>>

    15-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (czerwiec)  >>>>

    15-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie - zgłoszenia na ławników 2011  >>>>

   16-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (czerwiec)  >>>>

    17-06-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Uchwały z Sesji nr IX/38-41/2011   >>>>

    17-06-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 r.  >>>>

    17-06-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.  >>>>

    20-06-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr III/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r.  >>>>

    21-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej  >>>>

    21-06-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 grudnia 2010 r.  >>>>

    22-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Przetarg nieograniczony:Wymiana wodociągu przy ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdrój  >>>>

    22-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Przetarg nieograniczony:Remont chodnika połączonego z wymianą oświetlenia  >>>>

    24-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Wspólnym posiedzeniu Komisji UEiOS, IMiZP, BP  >>>>

    24-06-2011 - W dziale "Uchwały" umieszczono Projekty uchwał na sesję nr X/2011   >>>>

    24-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przes. (czerwiec  >>>>

    27-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie dot. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój  >>>>

    29-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyjaśniena do przetargu pn. Wymiana wodociągu przy ul. Zdrojowej Polanica-Zdrój  >>>>

    30-06-2011 - Na stronie głównej zamieszczono INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO NSP 2011  >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-07-20 (751 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·