Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 61/2011 do nr 72/2011
  czerwiec
   


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61 /2011  z 1 czerwca 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 03 czerwca 2011 roku 
  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 62 /2011
   
  z 6 czerwca 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym  >>>>    
   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 63 /2011  z 7 czerwca 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 64 /2011  z 14 czerwca 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 65 /2011  z 21 czerwca 2011 roku
  w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 66 /2011  z 21 czerwca 2011 roku
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 67 /2011  z 21 czerwca 2011 roku
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 68 /2011  z 20 czerwca 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej   >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 69 /2011  z 30 czerwca 2011 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 70 /2011  z 30 czerwca 2011 roku
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 71 /2011  z 30 czerwca 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  >>>>   
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 72 /2011  z 30 czerwca 2011 roku
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>>   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-07-20 (595 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·