Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr zmian drugie półrocze 2011 roku
    05-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ''Remont chodnika połączone...  >>>>

    08-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa tablic pam. PARK  >>>>

    08-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ''Wymiana wodociągu stalowe...  >>>>

    13-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 77/2011)  >>>>

    13-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 75/2011)  >>>>

    13-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 97/4, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 160/5, 56/4)  >>>>

    18-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie dot. przet. neogr. Wymiana wodociągu , ul. Zdrojowa , Polanica Zdrój  >>>>

    18-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Ogłoszenie dot. Przetargu nieogr. pn. Remont chodnika i oświetlenia ul.Parkowa  >>>>

    18-07-2011 - Na stronie głównej zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - tablice pamiątkowe. PARK  >>>>

    18-07-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 lutego 2011 r.  >>>>

    18-07-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.  >>>>

    18-07-2011 - W dziale "Protokoły z sesji R. M." umieszczono Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2011 r.  >>>>

    20-07-2011 - W dziale "Uchwały" udostępniono uchwały z X Sesji RM  >>>>

    21-07-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Burmistrza od nr 61/2011 do nr 72/2011  >>>>

    21-07-2011 - W dziale "Zarządzenia Burmistrza" udostępniono Zarządzenia Burmistrza od nr 73/2011 do nr 78/2011  >>>>

    21-07-2011 - Dodano w dziale "Oświadcz. Majątkowe" sprostowanie do oświadczenia Pana Radnego J.Rudnickiego  >>>>

    21-07-2011 - W dziale "Sprawozdania-Burmistrz" umieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28.06.2011   >>>>

    22-07-2011 - Dodano informacje o rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego dotyczących uchwał nr: XLIII/240/2010 >>>>, IV/18/2011 >>>>, IX/38/2011 oraz  IX/39/2011 >>>>

    22-07-2011 - W dziale "Wyniki kontroli" umieszczono Protokoły Komisji Rewizyjnej

  Protokół komisji rewizyjnej - kontrola MBP >>>>

  Protokół komisji rewizyjnej - kontrola UM >>>>

    27-07-2011 - W dziale "Regulamin" umieszczono Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 61 /2010 z 23.08.2010   >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Przypomnienie NSP 2011  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju   >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań Wyniki przetargów - nieruchomości (dz. nr 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5,160/5, 56/4)  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa 199 litrów ON  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów II, I ogłoszenie przetargowe (dz. nr. 444, 446/4, 446/6, 135/28, 135/29)  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Informację dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2010 rok  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Ogłoszenie o Konserwacji i utrzymaniu zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 54/2011)  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Zarządzenie Nr 23/2011  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny MPZP  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru Polanica Zdrój  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2011/2012  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji Przypomnienie o obowiązku sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do działu "Komisje-Ogłoszenia" Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (czerwiec)  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń Ogłoszenie - zgłoszenia na ławników 2011  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do działu "Komisje-Ogłoszenia" Ogłoszenie o Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (czerwiec)  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszeń Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Przetarg nieograniczony:Wymiana wodociągu przy ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdrój  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Przetarg nieograniczony:Remont chodnika połączonego z wymianą oświetlenia  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań Ogłoszenie dot. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Wyjaśnienia do przetargu pn. Wymiana wodociągu przy ul. Zdrojowej Polanica-Zdrój  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ SPISU KONTROLNEGO NSP 2011  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ''Remont chodnika połączone...  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Wyjaśnienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. ''Wymiana wodociągu stalowe...  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum przetargów Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa tablic pam. PARK  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań Ogłoszenie dot. przet. neogr. Wymiana wodociągu , ul. Zdrojowa , Polanica Zdrój  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań Ogłoszenie dot. Przetargu nieogr. pn. Remont chodnika i oświetlenia ul.Parkowa  >>>>

   27-07-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum postępowań Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - tablice pamiątkowe. PARK  >>>>

    29-07-2011 - Dodano informacje w bloku ORGANY w dziale Jednostki organizacyjne dotyczące powołanie dyr. MBP >>>>

    09-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie - Indywidualizacja nauczania klas I-III w Polanicy Zdrój >>>>

    09-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie dot. Przetargu nieogr. na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy ulicy Mickiewicza >>>>

    10-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie dot. wyborów parlamentarnych w 2011 r.  >>>>

   16-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego  >>>>

   18-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o posiedzeniu komisji budżetu i integracji europejskiej >>>>

   19-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (dz. nr 80/24, 80/26, 176/8, 176/2)  >>>>

   19-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (dz. nr 80/10, 80/12, 80/14, 80/15, 80/20) >>>>

   19-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (dz. nr 80/17, 80/18, 80/21, 80/22, 80/23)  >>>>

   23-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono informację dot. jesiennej akcji szczepienia lisów  >>>>

   24-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 85/2011)   >>>>

   24-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie o posiedzeniu komisji edukacji, kultury i turystyki  >>>>

   26-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono informację - Pomoc socjalna dla uczniów 2011/2012  >>>>

   26-08-2011 - Na stronie głównej zamieszczono ogłoszenie dot. porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej  >>>>

   01-09-2011 - Na stronie głównej dodano informację o nr. i granicach obwodów głosowania  >>>>

   01-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Rozstrzygnięcie przetargu:Indywidualizacja nauczania I-III  >>>>

   01-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 91/2011) >>>>

   01-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 77/2011)  >>>>

   01-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 75/2011)  >>>>


   01-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Indywidualizacja nauczania klasI-III w Polanicy Zdrój >>>>
   01-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o posiedzeniu komisji infrastruktury miejskiej i zagospodarowania przestrzennego >>>>
   01-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o posiedzeniu komisji budżetu i integracji europejskiej >>>>
   01-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o posiedzeniu komisji edukacji, kultury i turystyki  >>>>
   02-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Przetarg nieogr. Konserwacja i utrzymanie zieleni w Polanicy-Zdroju  >>>>
   07-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - OGŁOSZENIE „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju. >>>>
   13-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Wybór Najkorzystniejszej oferty - Zieleń Park Zdrojowy  >>>>
   14-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 93/2011) >>>>
   14-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie przetargowe (dz. nr 97/4, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 160/5, 56/4)  >>>>
   14-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - informację dot. jesiennej akcji szczepienia lisów  >>>>
   14-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie dot. porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej  >>>>
   14-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Roztrzygniecie przetargu:Indywidualizacja nauczania I-III  >>>>
   16-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przes. (wrzesień) >>>>
   21-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Oferta Gminy -dzierżawa nieruchomości (szalet) >>>>
   22-09-2011 - Na stronie głównej do bloku - wybory parlamentarne 2011 - dodano informację dot. wyborów 2011 (zarz. BM nr. 99/2011) >>>>
   22-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - ogłoszenie dot. Przetargu nieogr. na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy ulicy Mickiewicza >>>>
   22-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Pomoc socjalna dla uczniów 2011/2012  >>>>
   22-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - informację Burmistrza Miasta (zarz. nr 85/2011)   >>>>
   22-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Przetarg nieogr. Konserwacja i utrzymanie zieleni w Polanicy-Zdroju  >>>>
   22-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - OGŁOSZENIE „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdroju.  >>>>
   22-09-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wybór Najkorzystniejszej oferty - Zieleń Park Zdrojowy  >>>>
   23-09-2011 Na stronie głównej zamieszczono - Ogłoszenie o przetargu, Remont nawierzchni ul. Kilińskiego ul. Złota Polanica Zdr >>>>
   23-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej  >>>>
   23-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień) >>>>
   23-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (wrzesień) >>>>
   23-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (wrzesień) >>>>
   26-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja o wyniku przetargu >>>>
   26-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 102/2011) >>>>
   29-09-2011 - Na stronie głównej do bloku - wybory parlamentarne 2011 - dodano Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2 >>>>
   29-09-2011 - Na stronie głównej do bloku - wybory parlamentarne 2011 - dodano Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 5 >>>>
   29-09-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (wrzesień) >>>>
   07-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Publikacja artykułu PARK >>>>
   10-10-2011 - do bloku - wybory  Parlamentarne 2011 - dodano dwie informacje dot. wyników głosowania do sejmu i senatu >>>>
   10-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono
   - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (październik) >>>>
   11-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (październik) >>>>
   11-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (październik) >>>>
   12-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Wybór najkorzystniejszej oferty remont , ul. Kilińskiegi i ul Złota >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 93/2011) >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wybór Najkorzystniejszej oferty - Zieleń Park Zdrojowy  >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 93/2011) >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 91/2011) >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przes. (wrzesień) >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (dz. nr 80/17, 80/18, 80/21, 80/22, 80/23)  >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (dz. nr 80/10, 80/12, 80/14, 80/15, 80/20) >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (dz. nr 80/24, 80/26, 176/8, 176/2)  >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie dot. wyborów parlamentarnych w 2011 r.  >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Oferta Gminy -dzierżawa nieruchomości (szalet) >>>>
   13-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Ogłoszenie o przetargu, Remont nawierzchni ul. Kilińskiego ul. Złota Polanica Zdr >>>>
   13-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (październik) >>>>
   13-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Publikacja artykułu PARK >>>>
   14-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej  >>>>
   14-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (wrzesień) >>>>
   14-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (wrzesień) >>>>
   14-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informacja o wyniku przetargu >>>>
   14-10-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Publikacja artykułu PARK >>>>
   14-10-2011 - Usunięto ze strony głównej blok - wybory Parlamentarne 2011 - pozostawiono blok WYBORY z lewej strony >>>>
   17-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego(październik) >>>>
   18-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wynajem sali konferencyjnej PARK >>>>
   21-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   21-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (październik) >>>>
   24-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wynajem sali konferencyjnej PAR >>>>
   26-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Zaproszenie na konferencję
   >>>>

   28-10-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Wyniki przetargów - nieruchomości (październik 2011)  >>>>
   04-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (listopad)  >>>>
   08-11-2011 - Na stronie Komisje Rady Miejskiej (kadencja 2010-2014) wprowadzono zmiany ustanowione uchwałą Nr XII / 63 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r. składy osobowe dwóch komisji  >>>>
   08-11-2011 - Na stronie Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku (pdf)
  dodano dwa oświadczenia majątkowe:
  SEKRETARZ GMINY - Janina Cicha do 31.09.2011 >>>>
  SEKRETARZ GMINY - Jolanta Surmińska-Rudnicka od 05.10.2011 >>>>
   08-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice pam._TEATR  >>>>
   08-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 119/2011) >>>>
   09-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta
    >>>>
   10-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Artykuł spons._TEATR >>>>
   10-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - ogłoszenie o spotkaniach z mieszkańcami w okręgach wyborczych  >>>>
   11-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Plakietki infor._TEATR >>>>
   14-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Mat. promocyjne_TEATR >>>>
   15-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice pam._TEATR >>>>
   16-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Plakietki infor._TEATR >>>>
   17-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (listopad) >>>>
   17-11-2011 - Do działu Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku dodano zarządzenia z miesiąca sierpnia >>>>
   17-11-2011 - Do działu Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku dodano zarządzenia z miesiąca września >>>>
   17-11-2011 - Do działu Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku dodano zarządzenia z miesiąca października >>>>
   18-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Kom.Budżetu i Integracji Europejskiej z Komisjami Stalymi RM(listopad) >>>>
   18-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono -Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Mat. promocyjne_TEATR >>>>
   18-11-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wyniki przetargów - nieruchomości (październik 2011)  >>>>
   18-11-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - ogłoszenie o spotkaniach z mieszkańcami w okręgach wyborczych  >>>>
   18-11-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do działu komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (listopad)  >>>>
   18-11-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Plakietki infor._TEATR >>>>
   22-11-2011 - Dodano projekt wieloletniej prognozy finansowej i działu Budżet na 2012 rok >>>>
   25-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   27-11-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Artykuł spons._TEATR >>>>
  02-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogł. o posiedzenie Kom.Edukacji, Kultury i Turystyki współne z Kom.Stałymi RM (grudzień) >>>>
  05-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
  06-12-2011 - Do działu Zarządzenia Burmistrza z 2011 roku dodano zarządzenia z miesiąca listopada >>>>
  08-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Kom.Budżetu i Integracji Europejskiej z Komisjami Stalymi RM (grudzień) >>>> 
   12-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogł. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego (grudzień) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Tablice pam._TEATR  >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 119/2011) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta  >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Artykuł spons._TEATR >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Mat. promocyjne_TEATR >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice pam._TEATR >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Plakietki infor._TEATR >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Zaproszenie na konferencję >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wynajem sali konferencyjnej PAR >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego(październik) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum przetargów - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wynajem sali konferencyjnej PARK >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego(październik) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Publikacja artykułu PARK >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Posiedzenie Komisji Budżetu i Integracji Europejskiej (październik) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Mat. promocyjne_TEATR >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum komisje - ogłoszenia - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (listopad) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum komisje - ogłoszenia - Kom.Budżetu i Integracji Europejskiej z Komisjami Stalymi RM(listopad) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum komisje - ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (październik) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum komisje - ogłoszenia - ogłoszenie o spotkaniach z mieszkańcami w okręgach wyborczych  >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum komisje - ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Turystyki (październik) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum informacji - Informacja Burmistrza Miasta (zarz. nr 102/2011) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum postępowań - Wybór najkorzystniejszej oferty remont , ul. Kilińskiegi i ul Złota >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum komisje - ogłoszenia - Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (październik) >>>>
   13-12-2011 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do Archiwum ogłoszeń - Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>>
   14-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono  -
  Ogłoszenie o przetargu Konerwacja i utrzymanie zieleni 2012 r.-2014r. >>>> 
   15-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Zmianę ogłoszenia Konserwacja i utrzymanie zieleni 2012-2014 >>>>
   16-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Obw. Wojewody Dolnośląskiego-modernizacja linii kolejowej nr 309-decyzja >>>>
   16-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Kom. Infrastruktury Miejskiej i Zagosp.Przestrzennego (grudzień) >>>>
   19-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Ogł. o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Opieki Społecznej (grudzień) >>>>
   19-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Przetarg: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej 2012-2014 >>>>
   21-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Przetarg: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój 2012-2014 >>>>
   21-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Przetarg: Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Polanicy-Zdrój 2012-2014 -zmiana ogł. >>>> 
   21-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej-ogłoszenie >>>> 
   22-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Przetarg:Operator Teatru Zdrojowego im.M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdrój >>>> 
   23-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Posiedzenie Kom.Budżetu i Integracji Europejskiej (grudzień) >>>> 
   27-12-2011 - Na stronie głównej zamieszczono - Wybór najkorzystniejszej oferty Konserwacja Zieleni miejskiej 2012-2014 >>>> 

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-07-21 (835 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·