Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Projekty uchwał na sesję nr XI/2011
  sierpień
  Projekty uchwał na sesje nr XI / 2011


  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój na lata 2011-2020 >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy-Zdroju, ustalenia numeru i granic tego obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w dniu 9 października 2011 roku>>>>
    

  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju. >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego w Polanicy-Zdroju. >>>> 
  .

  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników >>>>
    

  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/244/2005 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach gminnych. >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju. >>>> 
  .

  Projekt uchwały na sesje nr XI Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca sierpnia 2011 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie nieruchomości gminnych, na czas oznaczony do 3 lat >>>>  

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-08-31 (617 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·