Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wybory parlamentarne 2011
  9 październik 2011
  • Wynik głosowania są dostępne na stronie http://wybory2011.pkw.gov.pl 

  • Link bepzośredni do wyników głosowania dla Gminy Polanica-Zdój tutaj >>>>

  • Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych >>>>

  • ZARZĄDZENIE Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Polanica–Zdrój z dnia 5 października 2011 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 99/2011 Burmistrza Miasta Polanica – Zdrój z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. >>>>

  • Informacja - możliwość dowozu wyborców >>>>

  • Komunikat - dowóz wyborców >>>>

  • Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu >>>>

  • Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2 >>>>

  • Obwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 5 >>>>

  • ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 19 września 2011 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. >>>>

  • Informacja dot. głosowania korespondencyjnego oraz przy wykorzystaniu alfabetu Braille’a >>>>

  • Informacja dot. GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA >>>>

  • Informacja dot. wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy, wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców zmieniających miejsce pobytu przed dniem wyborów >>>>

  • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA–ZDRÓJ z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. >>>>

  • Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-09-01 (2862 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·