Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Projekty uchwał na sesję nr XIII/2011
  październik
  Projekty uchwał na sesje nr XIII / 2011


  Projekt uchwały na sesje nr XIII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>> 
  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. >>>>

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój . >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011. >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych. >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju. >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum, dla jednostki MW/U5. >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju. >>>> 

  Projekt uchwały na sesje nr XII Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z miesiąca października 2011 r.
  w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z czeskim Miastem Janske Lazne. >>>> 

    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-10-21 (144 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·