Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XII/58-63/2011
  wrzesień
  SESJA XII


  UCHWAŁA Nr XII / 58 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.  >>>>   
  UCHWAŁA Nr XII / 59 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r.
  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polanica- Zdrój na lata 2011-2016.”  >>>>  
   
  WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK-N.4131.503.2011.AS2-1 dnia 27 października 2011 r. stwierdził nieważność rozdziału V ust. 1 pkt 11, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 załącznika uchwały nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polanica - Zdrój na lata 2011- 2016.  >>>>

  UCHWAŁA Nr XII / 60 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r.
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta >>>>
  UCHWAŁA Nr XII / 61 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica – Zdrój  >>>> 

   UCHWAŁA Nr XII / 62 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r.
  w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od udziału w kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej  >>>>
  UCHWAŁA Nr XII / 63 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 września 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji >>>> 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-10-24 (776 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·