Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 92/2011 do nr 106/2011


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92 /2011  z  5 września 2011 roku
  w sprawie: 
  przeznaczenia nieruchomiści gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93 /2011
   
  z 6 września 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomiści gminnych, do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94 /2011  z 8 września 2011 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomiści gminnej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95 /2011  z 9 września 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 9 września 2011 roku  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96 /2011  z 9 września 2011 roku
  w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97 /2011  z 7 września 2011 roku
  w sprawie: wykonania niektórych postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98 /2011  z 13 września 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomiści gminnych, do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 99 /2011  z 19 września 2011 roku
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 100 /2011  z 19 września 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 101 /2011  z 20 września 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruychomości w drodze przetargu  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 102 /2011  z 23 września 2011 roku
  w sprawie: określenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży na własność  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 103 /2011  z 30 września 2011 roku
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiący mieszkaniowy zasób gminy  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 104 /2011  z 29 września 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 30 września 2011 roku   >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 105 /2011  z 30 września 2011 roku
  w sprawie: wprowadzenie zmian w budrżecie gminy na rok 2011  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 106 /2011  z 30 września 2011 roku
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>>    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-11-17 (462 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·