Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 107/2011 do nr 116/2011


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107 /2011  z  5 października 2011 roku
  w sprawie: 
  zatrudnienie na stanowisko Sekretarza Gminy  >>>>
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108 /2011
   
  z 5 października 2011 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 99/2011Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 109 /2011  z 10 października 2011 roku
  w sprawie: Regionalnego Zepsołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110 /2011  z 12 października 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 111 /2011  z 19 października 2011 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 112 /2011  z 19 października 2011 roku
  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 113 /2011  z 28 października 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań (negocjacji)  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 114 /2011  z 31 października 2011 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 115 /2011  z 31 października 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomiści gminnych  >>>>    
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 116 /2011  z 31 października 2011 roku
  w sprawie: zbycia nieruchomiści gminnych  >>>>    


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-11-17 (501 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·