Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Budżet na rok 2012

  Uchwała Nr III/13/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r.  Projekt budżetu na 2012 rok  >>>>  

  Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok >>>>  Uchwała Nr III/270/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. >>>>  Uchwała Nr III/271/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej ptrognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012. >>>>


  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polanica-Zdrój na dzień 31.12.2012 rok >>>>  Uchwała Nr III/52/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Polanica-Zdrój za 2012 rok. >>>>   UCHWAŁA Nr XVI / 82 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie budżetu gminy Polanica-Zdrój na rok 2012 >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVI / 83 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica – Zdrój.  >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XVI / 86 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica – Zdrój. >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVI / 87 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 28 grudnia 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>>  
   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-11-21 (1270 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·