Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 117/2011 do nr 126/2011
  listopad     Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 117 /2011  z 3 listopada 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży na własność  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 118 /2011  z 4 listopada 2011 roku
  w sprawie: trybu przeprowadzania kontroli zarządczej, o której mowa w art.68 i art.69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów 16 grudnia 2009 r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 15, poz.84)  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 119 /2011  z 4 listopada 2011 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży na własność  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 120 /2011  z 9 listopada 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 121 /2011  z 9 listopada 2011 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 122 /2011  z 15 listopada 2011 roku
  w sprawie: zatrudnienia na samodzielne stanowisko do spraw Gospodarki Nieruchomościami  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 123 /2011  z 17 listopada 2011 roku
  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 124 /2011  z 21 listopada 2011 roku
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.  >>>>     
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 125 /2011  z 25 listopada 2011 roku
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. >>>> 
  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 126 /2011  z 28 listopada 2011 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011. >>>>
    

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-12-06 (537 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·