Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XIII/64-76/2011
  październik
  SESJA XIII


  UCHWAŁA Nr XIII / 64 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu  >>>>   
  UCHWAŁA Nr XIII / 65 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XIII / 66 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/258/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. >>>> 
  Załącznik nr 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI >>>>

  UCHWAŁA Nr XIII / 67 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  >>>> 
  Załącznik nr 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI >>>>
  UCHWAŁA Nr XIII / 68 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>
  UCHWAŁA Nr XIII / 69 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polanica-Zdrój  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIII / 70 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011 >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XIII / 71 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie emisji obligacji komunalnych >>>>
  UCHWAŁA Nr XIII / 72 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIII / 73 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju. >>>>
  UCHWAŁA Nr XIII / 74 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum, dla jednostki MW/U5  >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIII / 75 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju >>>> 

  UCHWAŁA Nr XIII / 76 /2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 października 2011 r.
  w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z czeskim miastem Janske Lazne >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2011-12-13 (637 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·