Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr XVII/91-97/2012
  styczeń
  SESJA XVII


  UCHWAŁA Nr XVII / 91 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2012. >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVII / 92 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju zs. w Polanicy-Zdroju oraz w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju oraz przejęcia należności i zobowiązań oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu. >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XVII / 93 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XVII / 94 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. >>>>   
  UCHWAŁA Nr XVII / 95 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r
  .
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2012. >>>>  
   

  UCHWAŁA Nr XVII / 96 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r
  .
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2012. >>>> 

  UCHWAŁA Nr XVII / 97 /2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 stycznia 2012 r
  .
  w sprawie regionalnej instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym. >>>>  
   
  WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI rozstrzygnięciem nadzorczym zn. NK-N11.4131.160.2012.AS2 z dnia 2 marca 2011 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2011 r. >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-02-06 (900 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·