Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta


  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od 18 listopada 2002 r. do 12 lutego 2003 r. tutaj treść 

  2. 
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 marca 2003 r. tutaj treść  

  3.
    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 kwietnia 2003 r. tutaj treść  

  4. 
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 maja 2003 r. tutaj treść  

  5. 
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 czerwca 2003 r. tutaj treść  

  6. 
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 20 sierpnia 2003 r. tutaj treść  

  7.  
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 10 października 2003 r. tutaj treść

  8.  
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 12 listopada 2003 r. tutaj treść 

  9.  
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 grudnia 2003 r. tutaj treść


  Rok 2004


  10Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 lutego 2004 r. tutaj treść

  11.
   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 marca 2004 r. tutaj treść

  12.
   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 6 kwietnia 2004 r. tutaj treść    


  Do poprawnego przeglądania sprawozdań umieszczonych niżej  należy posiadać zainstalowany darmowy program Adobe Acrobat Reader.


  13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 29 kwietnia 2004 r. tutaj treść (format pdf)

  14.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 8 czerwca 2004 r tutaj treść (format pdf)

  15.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30 czerwca 2004 r tutaj treść (format pdf)

  16.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 19 sierpnia 2004 r tutaj treść (format pdf)

  17.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 7 paźdzernika 2004 r tutaj treść (87 KB)

  18.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 9 listopada 2004 r tutaj treść (67 KB)

  19.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 2 grudnia 2004 r.  tutaj treść 

  20.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30 grudnia 2004 r.  tutaj treść


  Rok 2005


  21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 24 stycznia 2005 r.  tutaj treść

  22.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 21 lutego 2005 r.  tutaj treść

  23.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 marca 2005 r.  tutaj treść (66 KB)

  24.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 19 kwietnia 2005 r.  tutaj treść (63 KB)

  25.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 24 maja 2005 r.  tutaj treść (78 KB)

  26.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 czerwca 2005 r.  tutaj treść (66 KB)

  27.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 23 sierpnia 2005 r.  tutaj treść (83 KB)

  28.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 września 2005 r.  tutaj treść (71 KB)

  29
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 20 października 2005 r.  tutaj treść (80 KB)

  30.
  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 17 listopada 2005 r.  tutaj treść (87 KB)

  31
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 14 grudnia 2005 r.  tutaj treść (90 KB)

  32
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30 grudnia 2005 r.  tutaj treść (93 KB)


  Rok 2006


  33. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 24 stacznia 2005 r.  tutaj treść (81 KB)

  34
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 lutego 2006 r.  tutaj treść (66 KB)

  35. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 marca 2006 r.  tutaj treść (83 KB)

  36. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 27 kwietnia 2006 r.  tutaj treść (83 KB)

  37. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 24 maja 2006 r.  tutaj treść (102 KB)

  38. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 czerwca 2006 r.  tutaj treść (82 KB)

  39. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 24 sierpnia 2006 r.  tutaj treść (69 KB)

  40. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 21 września 2006 r.  tutaj treść (65 KB)

  41. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 18 października 2006 r.  tutaj treść (78 KB)

  42. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 21 grudnia 2006 r.  tutaj treść (83 KB)


  Rok 2007


  43. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 23 stycznia 2007 r.  tutaj treść (78 KB)

  44. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 21 lutego 2007 r.  tutaj treść (68 KB)

  45. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 22 marca 2007 r.  tutaj treść (81 KB)

  46. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 25 kwietnia 2007 r.  tutaj treść (135 KB)

  47. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28 maja 2007 r.  tutaj treść (78 KB)

  48. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 25 czerwca 2007 r.  tutaj treść (69 KB)

  49. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 04 września 2007 r.  tutaj treść (228 KB)

  50. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 19 października 2007 r.  tutaj treść (85 KB)

  51. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 26 listopada 2007 r.  tutaj treść (82 KB)

  52. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 27 grudnia 2007 r.  tutaj treść (86 KB)


   Rok 2008


  53. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30 stycznia 2008 r.  tutaj treść (83 KB)

  54. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28 lutego 2008 r.  tutaj treść (81 KB)

  55. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 31 marca 2008 r.  tutaj treść (84 KB)

  56. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28 kwietnia 2008 r.  tutaj treść (87 KB)

  57. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 27 maja 2008 r.  tutaj treść (85 KB)

  58. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30 czerwca 2008 r.  tutaj treść (82 KB)

  59. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28 sierpnia 2008 r.  tutaj treść (82 KB)

  60. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 30 września 2008 r.  tutaj treść (82 KB)

  61. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji do 28 października 2008 r.  tutaj treść (82 KB)

  62. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 listopada 2008r.  tutaj treść ( 86 KB)

  63. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 grudnia 2008r.  tutaj treść ( 83 KB)


  Rok 2009  64. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 stycznia 2009r.  tutaj treść ( 82 KB)

  65. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 31 marca 2009r.  tutaj treść ( 93 KB)

  66. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 kwietnia 2009r.  tutaj treść ( 83 KB)

  67
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 maja 2009r.  tutaj treść ( 86 KB)

  68. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 sierpnia 2009r.  tutaj treść (92 KB)

  69. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 września 2009r.  tutaj treść (85 KB)

  70. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 pażdziernika 2009r.  tutaj treść (89 KB)

  71. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 listopada 2009r.  tutaj treść (84 KB)

  72. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 grudnia 2009r.  tutaj treść (84 KB)


  Rok 2010


  73. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 stycznia 2010 r.  tutaj treść

  74. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 22 lutego 2010 r.  tutaj treść

  75
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 marca 2010 r.  tutaj treść

  76. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 kwietnia 2010 r.  tutaj treść 

  77. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 31 maja 2010 r.  tutaj treść

  78 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 czerwca 2010 r.  tutaj treść 

  79 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 września 2010 r.  tutaj treść 


  Rok 2011


  80 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 31 styczenia 2011 r.  tutaj treść

  81 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 lutego 2011 r.  tutaj treść

  82 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 marca 2011 r.  tutaj treść

  83 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 kwietnia 2011 r.  tutaj treść

  84 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 31 maja 2011 r.  tutaj treść

  85 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 czerwca 2011 r.  tutaj treść

  86
   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 31 sierpnia 2011 r.  tutaj treść

  87
   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 października 2011 r.  tutaj treść

  88 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 listopada 2011 r.  tutaj treść

  89. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 grudnia 2011 r.  tutaj treść 


  Rok 2012


  90. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 lutego 2012r.  tutaj treść 

  91. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 marca 2012r.  tutaj treść

  92. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 24 kwietnia 2012r.  tutaj treść 

  93. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 24 maja 2012r.  tutaj treść 

  94. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 czerwaca 2012r.  tutaj treść

  95. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 20 sierpnia 2012r.  tutaj treść

  96. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 września 2012r.  tutaj treść

  97. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 23 października 2012r.  tutaj treść 

  98. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 grudnia 2012r.  tutaj treść 


  Rok 2013


  99. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 stycznia 2013 r.  tutaj treść 

  100. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 lutego 2013 r.  tutaj treść 

  101. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 marca 2013 r.  tutaj treść 

  102. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 25 kwietnia 2013 r.  tutaj treść 

  103. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 maja 2013 r.  tutaj treść 

  104. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 21 czerwca 2013 r.  tutaj treść 

  105. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 sierpnia 2013 r.  tutaj treść 

  106. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 września 2013 r.  tutaj treść 

  107. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 22 października 2013 r.  tutaj treść 

  108. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 listopada 2013 r.  tutaj treść 

  109. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 grudnia 2013 r.  tutaj treść 


  Rok 2014


  110. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 stycznia 2014 r.  tutaj treść 

  111. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 21 lutego 2014 r.  tutaj treść 

  112. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 20 marca 2014 r.  tutaj treść 

  113. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 24 kwietnia 2014 r.  tutaj treść 

  114. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 maja 2014 r.  tutaj treść 

  115. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 24 czerwca 2014 r.  tutaj treść 

  116. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 sierpnia 2014 r.  tutaj treść 

  117. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 23 września 2014 r.  tutaj treść 

  118. Srawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 października 2014 r.  tutaj treść 

  119
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 7 listopada 2014 r.  tutaj treść 


  Rok 2015


  120. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 12 stycznia 2015 r.  tutaj treść 

  121. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 stycznia 2015 r.  tutaj treść 

  122. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 26 marca 2015 r.  tutaj treść 

  123. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 kwietnia 2015 r.  tutaj treść 

  124. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 maja 2015 r.  tutaj treść 

  125. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 czerwca 2015 r.  tutaj treść 

  126
  . Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 10 września 2015 r.  tutaj treść 

  127. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 1 października 2015 r.  tutaj treść 

  128. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 października 2015 r.  tutaj treść 

  129. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 25 listopada 2015 r.  tutaj treść 

  130. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 grudnia 2015 r.  tutaj treść 


  Rok 2016


  131. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 stycznia 2016 r.  tutaj treść

  132. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 25 lutego 2016 r. 
  tutaj treść

  133. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 13 kwietnia 2016 r.
  tutaj treść

  134. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 25 maja 2016 r.
  tutaj treść

  135. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 22 czerwca 2016 r.
  tutaj treść

  136. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 sierpnia 2016 r.
  tutaj treść

  137. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 października 2016 r.
  tutaj treść

  138. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 13 grudnia 2016 r.
  tutaj treść

  139. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 grudnia 2016 r.
  tutaj treść


  Rok 2017


  140. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 17 stycznia 2017 r.
  tutaj treść

  141. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 15 lutego 2017 r.
  tutaj treść

  142. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 marca 2017 r.
  tutaj treść

  143. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 kwietnia 2017 r.
  tutaj treść

  144. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 21 czerwca 2017 r.
  tutaj treść

  145. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 października 2017 r.
  tutaj treść

  146. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 29 listopada 2017 r.
  tutaj treść

  147. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 28 grudnia 2017 r.
  tutaj treść


  Rok 2018


  148. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 7 marca 2018 r.
  tutaj treść

  149. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 5 kwietnia 2018 r.
  tutaj treść

  150. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 11 czerwca 2018 r.
  tutaj treść

  151. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 6 lipca 2018 r.
  tutaj treść

  152. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 sierpnia 2018 r.
  tutaj treść

  153. Pierwsze Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji (rozpoczęcia kadencji) do 19 grudnia 2018 r. tutaj treść

  154. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 30 stycznia 2019 r.
  tutaj treść

  155. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 lutego 2019 r.
  tutaj treść

  156. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 27 marca 2019 r.
  tutaj treść

  157. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 24 kwietnia 2019 r.
  tutaj treść

  158. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 16 maja 2019 r.
  tutaj treść

  159. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój od ostatniej sesji
  do 18 czerwca 2019 r.
  tutaj treść

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-05-27 (14014 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·